Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-4 - ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНО - ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ И ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
10.01.2023
Наручилац Град Зајечар ЈКСП „Зајечар“ Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Избор приватног партнера и додела Уговора о јавно - приватном партнерству за уговорну испоруку и производњу топлотне енергије уз обавезну инвестицију у систем за производњу топлотне енергије ЈКСП Зајечар
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-401 - СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОДЈЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ВРТИЋА „ЂУРЂЕВАК“
23.11.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Стручни надзор над изводјењем радова на реконструкцији, адаптацији и санацији зграде вртића „Ђурђевак“ Референтни број 404-401 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда 28.11.2022. године 11:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-379 - НАБАВКA РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
10.11.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавкa радова на зимском одржавању путева и улица на територији града Зајечара Референтни број 404-379 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда 25.11.2022. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-391 - НАБАВКА УСЛУГА ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ДЕЧИЈЕГ ОДЕЉЕЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗАЈЕЧАР
08.11.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга вршења стручног надзора на реконструкцији и доградњи дечијег одељења Здравственог центра Зајечар Референтни број 404-391 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-286 - РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ВРТИЋА ''ЂУРЂЕВАК''
31.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Реконструкција, адаптација и санација зграде вртића „Ђурђевак“ Референтни број 404-364 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда 22.11.2022. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-368 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
26.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Радови на реконструкцији и адаптацији Народног позоришта Тимочке Крајине – Центра за културу „Зоран Радмиловић“ у Зајечару Референтни број 404-368 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-363 - НАБАВКА РАДОВА НА УВОЂЕЊУ СИСТЕМА ПАМЕТНИХ УЧИОНИЦА И НАДОГРАДЊИ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
25.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка радова на увођењу система паметних учионица и надоградњи система техничке заштите у основним школама на територији града Зајечара Референтни број 404-363 Врста поступка отворени
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-339 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ КОТЛУЈЕВАЦ У ЗАЈЕЧАРУ
17.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка услуга израде пројектне документације за доградњу и реконструкцију објекта здравствене амбуланте Котлујевац у Зајечару Референтни број 404-339
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-336 - НАБАВКA ДОБАРА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
11.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавкa добара рачунарске опреме за функционално унапређење локалне управе Референтни број 404-336 Врста поступка отворени Рок за подношење понуда 21.10.2022. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-331 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
05.10.2022
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област Назив набавке Набавкa електричне енергије Партија 1- електрична енергија за потребе јавне расвете на територији Града Зајечара Партија 2- електрична енергија за потребе Градске управе града Зајечара (широка потрошња и ниски напон)
Преузмите: