“ЦЕКИТ” Зајечар

Установа Центар за културу и туризам “Цекит” у Зајечару основана је 2013. године ради остваривања интереса грађана Зајечара у области културе и туризма.

Организује програме у сфери уметности и културе, промовише, подстиче и развија културне и естетске вредности, едукацију, интеркултурни дијалог кроз подстицање стваралаштва и складан развој културних делатности, откривање, стварање, проучавање, очување и ширење националне културе и културних националних мањина, заштиту и доступност културних добара националне и светске баштине.

ЦЕКИТ подстиче стваралаштво младих и талентованих, међународну културну сарадњу и развија низ других активности промовишући културу и туристичке потенцијале града.

Контакт : turizam@cekit.rs