Комунална милиција

Одсек комуналне полиције врши надзор и контролу у складу са Законом и градским прописима, узимајући у обзир иницијативе, представке, пријаве грађана.

На лицу места изриче мере, за отклањање уочених недостатака, као и репресивне, у виду прекршајног налога и прекршајних пријава.
У Граду Зајечару је систематизовано 10 комуналних полицајаца у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију.

Дежурни телефон: 065 / 60 – 94 - 108