Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-46 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
19.02.2024
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка горива за потребе возног парка градске управе града зајечара Референтни број 404-46 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 26.02.2024. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-13 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
26.01.2024
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара Референтни број 404-13 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 12.02.2024. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-10 - НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХАЛЕ СИРЕВА
26.01.2024
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавкa услуга израде техничке документације за реконструкцију хале сирева Референтни број 404-10 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 05.02.2024. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-543 - НАБАВКА РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКВИРУ АКЦИЈЕ “ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА“
28.12.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка радова на партерном уређењу оквиру акције “Одговорне локалне финансије и учешће грађана“ Референтни број 404-543 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 15.01.2024. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-513 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ХАЛЕ СИРЕВА
06.12.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца RS223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију хале сирева Референтни број 404-513 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 18.12.2023. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-500 - НАБАВКA ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
27.11.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавкa одржавања возила марке Шкода за потребе возног парка Градске управе града Зајечара Референтни број 404-500 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 05.12.2023. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-496 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА ПРОТЕКТИС ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЕФИКАСНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
22.11.2023
Набавка услуга одржавања и надоградње софтвера Протектис за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите опште намене и осталих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Зајечара
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-454 - НАБАВКА РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
09.11.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка радова на зимском одржавању путева и улица на територији града Зајечара Референтни број 404-454 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 24.11.2023. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-395 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - ИС ЛПА
16.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације - ИС ЛПА Референтни број 404-395 Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-396 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА САВЕТНИК WЕБ
16.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга одржавање софтвера за припрему и планирање програмског буџета САВЕТНИК WЕБ Референтни број 404-396 Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Преузмите: