ЈКП “Водовод”

ЈКП “Водовод” датира још од 1957. године када је одлуком Народног одбора Општине Зајечар формирана Управа за водовод и канализацију. Основне делатности су производња и дистрибуција воде, као и прикупљање и одвођење отпадних вода. Послови су организовани по организационим целинама, секторима, и мањим целинама, радним јединицама и службама. Основни задатак ЈКП “Водовод” је квалитетно и континуирано снабдевањ водом за пиће свих корисника на подручју Града Зајечара.

Телефони дежурних служби:
Управна зграда : 019/422-041 и 019/423-041
РЈ “Канализација”: 019/426-326 и 019/426-327

Контакт: vodovodza@ptt.rs

Website: www.vodovodza.rs


СИТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР