Документи

до
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Преузмите:
08.12.2017.
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Документи града
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Преузмите:
08.12.2017.
Службени лист града Зајечара број 43-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
07.12.2017.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Преузмите:
04.12.2017.
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2017. ГОДИНИ
Документи града
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
04.12.2017.
Службени лист града Зајечара број 42-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
30.11.2017.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
Одлука о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години
Преузмите:
29.11.2017.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
Преузмите:
29.11.2017.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2017. ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Документи града
Одлука о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
Преузмите:
29.11.2017.
Службени лист града Зајечара број 41-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
25.11.2017.
ГРАД ЗАЈЕЧАР ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Документи града
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Преузмите:
20.11.2017.
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.20 - Емисије у тло
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.20 - Емисије у тло
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.19 - Емисије у воде
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.19 - Емисије у воде
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Преузмите:
16.11.2017.