Документи

до
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Преузмите:
21.02.2017.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Преузмите:
14.02.2017.
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Документи града
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
27.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
26.01.2017.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
25.01.2017.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
25.01.2017.
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
25.01.2017.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
25.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
23.01.2017.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Документи града
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "OБЛУТАК" Зајечар
Преузмите:
23.01.2017.