Документи

до
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Преузмите:
05.06.2018.
Службени лист града Зајечара број 26-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
01.06.2018.
Службени лист града Зајечара број 25-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
24.05.2018.
Службени лист града Зајечара број 24-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
18.05.2018.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Преузмите:
16.05.2018.
Водне књиге Град Зајечар
Остали документи
Водне књиге Град Зајечар
Преузмите:
16.05.2018.
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара
Документи града
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара последња измена 31.03.2018
Преузмите:
30.04.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "ТРНАВАЦ" НА РЕЦИ ТИМОК
Преузмите:
26.04.2018.
Службени лист града Зајечара број 23-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
26.04.2018.
Службени лист града Зајечара број 21-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
19.04.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
18.04.2018.
Службени лист града Зајечара број 22-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
18.04.2018.
Службени лист града Зајечара број 20-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
18.04.2018.
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2018. ГОДИНИ
Документи града
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2018. ГОДИНИ
Преузмите:
18.04.2018.
Службени лист града Зајечара број 19-2018
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Минић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.minic@zajecar.info
Преузмите:
16.04.2018.
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Преузмите:
13.04.2018.