Документи

до
ИЗВЕШTАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2016. ГОДИНИ
Екологија
ИЗВЕШTАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2016. ГОДИНИ
Преузмите:
01.04.2017.
Службени лист града Зајечара број 16-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
28.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 15-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
19.03.2017.
ГИК - ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ГИК - ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
16.03.2017.
ГИК - АКТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Документи града
ГИК - АКТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Преузмите:
16.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 14-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
16.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 13-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
14.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 11-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
14.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 12-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
14.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 09-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
14.03.2017.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Преузмите:
10.03.2017.
Информатор о раду Центра за социјални рад
Остали документи
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 57/07, 104/09 И 36/10) ) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) објављује се : Информатор Центар за социјални рад " Зајечар"
Преузмите:
07.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 10-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
03.03.2017.
Службени лист града Зајечара број 08-2017
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info
Преузмите:
03.03.2017.
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара
Обрасци
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара
Преузмите:
28.02.2017.
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Екологија
ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
Преузмите:
24.02.2017.