Документи

до
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ
Преузмите:
22.09.2023.
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
22.09.2023.
Службени лист града Зајечара број 32-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
18.09.2023.
Службени лист града Зајечара број 31-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
11.09.2023.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У 2023. ГОДИНИ
Документи града
Узорковање и анализа исправности површинских вода, врши се сходно Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Службени гласник РС”, бр.74/11) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја
Преузмите:
11.09.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
07.09.2023.
Службени лист града Зајечара број 30-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
23.08.2023.
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Документи града
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Преузмите:
22.08.2023.
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Документи града
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, КАО И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ПОСЕБНИХ УСЛУГА И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Преузмите:
22.08.2023.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КОТЛУЈЕВАЦ (ДЕО Д.З ЗАЈЕЧАР), УЛ. СОКОБАЊСКА Б.Б., КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И НАДГРАДЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КОТЛУЈЕВАЦ (ДЕО Д.З ЗАЈЕЧАР), УЛ. СОКОБАЊСКА Б.Б., КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
18.08.2023.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРУСНИК
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БРУСНИК
Преузмите:
18.08.2023.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПАВИЉОНА И ИЗГРАДЊУ ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА У ЗАЈЕЧАРУ, К. П. БР.6260/5, 6260/1 И 6259, КО ЗАЈЕЧАР
Урбанистички документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПАВИЉОНА И ИЗГРАДЊУ ОТВОРЕНОГ СТРЕЛИШТА У ЗАЈЕЧАРУ, К. П. БР.6260/5, 6260/1 И 6259, КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
18.08.2023.
ГРАД ЗАЈЕЧАР ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Документи града
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Преузмите:
09.08.2023.
Службени лист града Зајечара број 29-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
03.08.2023.
Службени лист града Зајечара број 28-2023
Службени лист
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Марко Ђуричић Адреса: Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 600. E-mail: marko.djuricic@zajecar.info
Преузмите:
01.08.2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон , 47/2018 и 111/2021– др. Закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавестити јавност
Преузмите:
31.07.2023.