ЈКП Зајечар Паркинг

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар је основан одлуком Скупштине града Зајечара 16.08.2011.године. Претежна делатност је услужна делатност у копненом саобраћају.

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" Зајечар поседује два затворена паркиралишта са око 145 паркинг места и општа паркиралишта са око 800 паркинг места. Сезонска паркиралишта према вашаришту и на Поповој плажи чине око 150 паркинг места.

ЈКП "ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" ради од 7 до 21 час свакога дана, суботом до 15 часова, док недељом и у дане државних празника предузеће не ради. У нерадним данима и током ноћи, посаде специјалног возила "паук" имају пасивно дежурство да у случају ванредних потреба и на позив надлежних органа могу да се активирају.

Контакт : zajecar.parking@gmail.com, телефон: 019/420-240

Website: www.zajecarparking.co.rs