Важни телефони

ЈКП “Водовод” Зајечар

019/422-041
019/423-041

РЈ Канализација
019/426-326
019/426-327

Електродистрибуција Зајечар
019/425-555 централа

ЈКСП “Зајечар”
019/425-305 централа
дежурни телефон
019/425-788

ЈП “Зајечарпаркинг”
019/420-240

ЈКП “Хигијена Зајечар”
019/421-747
Гробљанске услуге
019/427-394

Метереолошка станица “Црни врх”

030/426-734
019/426-735

Полиција
192
Ватрогасци
193
Хитна помоћ
194
Тачно време
195
Служба за обавештавање и узбуњивање
1985
АМСС Помоћ на путу
1987
Предаја телеграма телефоном
1961