Огласи

до
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.11020/1 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ.ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БР.50 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
28.03.2017
На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за кп.бр.11020/1 КО Зајечар у ул.Обилићев венац бр.50 за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта, који је урађен од стране бироа за пројектовање “Домус” из Параћина. Подносилац захтева је Алексић Бојан из Зајечара.
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ХЕИНЕКЕН СРБИЈА
28.03.2017
Донето је Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта за изградњу објекта за смештај ферментора 6x4000 hl у оквиру комплекса пиваре „HEINEKEN SRBIJA“ Д.О.О. Зајечар, чија се реализација планира на кп. бр. 8570 КО Зајечар
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
28.03.2017
Средствима Буџетско фонда за развој пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за купљени садни материјал воћа којим је извршена јесења садња 2016 и пролећна садња 2017 године
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА КАМАТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
23.03.2017
Средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, извршиће се субвенционисање камата на пољопривредне кредите регистрованих пољопривредних газдинстава, у износу од 100% вредности камате, али највише 40.000,00 динара, по кориснику.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ОВЧАРСТВА И КОЗАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
23.03.2017
Средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара (у даљем тексту: Фонд) за 2017. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА БР.1, НА КП.БР.5834/5 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ. ЂУРЕ ЂАКОВИЋА БР.13
20.03.2017
Даје се у закуп пословни простор површине 1000 м2, у делу објекта бр.1, на кп.бр.5834/5 КО Зајечар, у ул. Ђуре Ђаковића бр.13 у Зајечару, - по почетној цени 234.000,00 динара, - за производну делатност- прехрамбена индустрија
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
28.02.2017
Расписује се конкурс за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу, из буџета града Зајечара за 2017. годину, у складу са Програмом за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара.
ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК
28.02.2017
Председница Скупштине Републике Србије Маја Гојковић, донела је 27. фебруара 2017. године Одлуку о расписивању избора за одборнике Скупштине града Зајечар, за 23. април 2017. године.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА - ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
28.02.2017
Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета града Зајечара за 2017. годину, за суфинансирање проjеката - програма рада удружења, предвиђених у разделу 2
Преузмите:
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА - ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
28.02.2017
Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета града Зајечара за 2017. годину, за суфинансирање проjеката - програма рада удружења, предвиђених у разделу 2
Преузмите: