Огласи

до
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
26.06.2017
Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву Града Зајечара,Стручној служби за скупштинске послове, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију града Зајечара
Преузмите:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
26.06.2017
Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву Града Зајечара,Стручној служби за скупштинске послове, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију града Зајечара.
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
23.06.2017
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Градска управа Града Зајечара расписује јавни позив
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
23.06.2017
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Градска управа Града Зајечара расписује јавни позив
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.5495/21 KO ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР.27 У ЗАЈЕЧАРУ, ЗА ДОГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, БРОЈ 1 И 2 (По+П+Пк), ДО СПРАТНОСТИ По+П+Пк
13.06.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за кп.бр.5495/21 КО Зајечар у ул. Подгоричкој бр.27 у Зајечару, за доградњу стамбених објеката, број 1 и 2 (По+П+Пк), до спратности По+П+Пк, који је урађен од стране агенције и пројектног бироа „Проингарх“ Зоран Јовановић.
Преузмите:
ЗЗЈЗ Тимок Зајечар - Обавештење о могућем увиду у документацију за издавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада
06.06.2017
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, достављен је захтев Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар, за издавање дозволе за складиштење и третман опасног (инфективног медицинског) отпада, на локацији оператера у Зајечару.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк НА КП.БР. 5748/21 КО ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ
30.05.2017
1.На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта спратности П+1+Пк на кп.бр.5748/21 КО Зајечар у ул. Црвене Армије бр.81 у Зајечару, који је урађен од стране бироа за пројектовање “Биро Цветковић” д.о.о. из Књажевца. Подносилац захтева је Пуфловић Прван из Халова.
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.9394 KO ЗАЈЕЧАР, У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.50 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0
12.05.2017
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР.9394 KO ЗАЈЕЧАР, У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.50 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+3) У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ, КП.БР.9041 КО ЗАЈЕЧАР
09.05.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+3 у улици Ђуре Салаја бр.4, на кп.бр.9041 КО Зајечар, који је урађен од стране бироа за пројектовање, инжењеринг и надзор „Архидиум“ Димитровград.
Преузмите:
З А К Љ У Ч А К о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у корист Града Зајечара
27.04.2017
З А К Љ У Ч А К о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у корист Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Хомољске у Зајечару