Огласи

до
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
10.08.2018
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода из производног погона пиваре „Heineken Srbija“ у Зајечару је објављена у “Службеном листу Града Зајечара”, бр. 27/18.
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ
06.08.2018
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Зајечару у следећим катастарским општинама
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЋАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
26.07.2018
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина и опреме за наводњавање у области воћарства на територији града Зајечара
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ШИПИКОВО
20.07.2018
Даје се у закуп пословни простор у селу Шипикову ,који се налази у склопу објекта Дома културе , укупне површине 48м2. - по почетној цени 1.872,00 динара - за обављање трговинске делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5
17.07.2018
Даје се у закуп пословни простор у улици Николе Пашића бр.5 у приземљу,на кп.бр.9424/7 КО Зајечар ,у Зајечару, укупне површине 34м2. - по почетној цени 18.564,00 динара - за обављање трговинске делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
10.07.2018
I Организациони облик у коме се попуњавају радна места: Градска управа града Зајечара, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр 1. II Радно место која се попуњава: Радно место: Послови из области саобраћаја