Огласи

до
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
16.04.2018
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2018. годину (у даљем тексту: подстицајна средства).
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРАЗА 2018. ГОДИНУ
16.04.2018
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање куповине пчелињих друштава и опреме за пчеларство од регистрованих произвођача/прометника из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ВОЋАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
16.04.2018
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина и опреме за наводњавање у области воћарства на територији града Зајечара
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
16.04.2018
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање куповине квалитетног сертификованог садног материјала, садница воћака свих воћних врста од регистрованих произвођача/прометника садног материјала из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.
Преузмите:
ЈАВНИ УВИД У ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СА AКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2018. ГОДИНЕ
16.04.2018
Јавни увид у Програм развоја спорта града Зајечара са Aкционим планом за период од 2016. до 2018. године, обавиће се у трајању од 10 дана, почев од 16.04.2018. године до 25.04.2018. године.
Преузмите:
КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ
13.04.2018
На основу члана 9. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја
Преузмите: