Огласи

до
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
03.08.2017
Јавна расправа се одвија писменим путем и сва заинтересован лица могу своје предлоге идеје и сугестује доставити на адресу: Комисија за статут града Зајечара, Трг Ослобођења број 1, 19000 Зајечар или електронским путем на електронску пошту statut@zajecar.info, и све то у периоду од 04.08.2017-14.08.2017. године
Преузмите:
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА - ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА
20.07.2017
Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета града Зајечара за 2017. годину, за суфинансирање проjеката - програма рада верских заједница предвиђених у разделу 4. - локална самоуправа,глава 4.01 градска управа, програм 13 развој културе.
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА - ПРИЗЕМЉЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ГРАДСКОВУ
14.07.2017
Даје се у закуп пословни простор у приземљу зграде Дома културе у Градскову на к.п. бр 1447/2 КО Градсково, укупне површине 53м2 - по почетној цени 2.067,00 динара, - за обављање угоститељске делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ OБЈЕКТА (Пр+1+Пк) У УЛ.7.СЕПТЕМБРА БР.146 У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 10816 КО ЗАЈЕЧАР
14.07.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта (Пр+1+Пк) у улици 7.септембра бр.146 у Зајечару, на кп.бр.10816 КО Зајечар, који је урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар. Подносилац захтева је Саша Првуловић из Зајечара.
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ
12.07.2017
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС”, број 62/06, 65/08 – и др. закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017)
Преузмите:
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ЗВЕЗДАНУ
05.07.2017
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за уређење и проширење гробља у Звездану је објављена у “Службеном листу Града Зајечара”, бр. 16/17. Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 12.07. до 27.07.2017. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ
03.07.2017
Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује осму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!
Преузмите:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
26.06.2017
Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву Града Зајечара,Стручној служби за скупштинске послове, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију града Зајечара
Преузмите:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
26.06.2017
Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, Правобранилаштву Града Зајечара,Стручној служби за скупштинске послове, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију града Зајечара.
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
23.06.2017
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Градска управа Града Зајечара расписује јавни позив
Преузмите: