Огласи

до
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
08.12.2017
У школској 2017/2018. години из средстава буџета града Зајечара, стипендираће се, од друге године студија, студенти високошколских установа, основних академских студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају пребивалиште на територији града Зајечара.
Преузмите:
ОГЛАС О ОДОБРАВАЊУ ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА - ПРОДАЈА НОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
07.12.2017
ОГЛАС О одобравању заузећа јавне површине на Тргу ослобођења ради постављања: - 8 (oсам) шатора у површини од по 9м2 за продају новогодишњег програма на локацији на Тргу ослобођења, од Основног суда према Народном музеју.
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА КП.БР.2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ
01.12.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу соларне електране на кп.бр.2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан у Грљану, који је урађен од стране агенције и пројектног бироа „Проингарх“ Зоран Јовановић предузетник из Зајечара.
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.5
29.11.2017
Даје се у закуп пословни простор у ул. Трг ослобођења бр.5, у Зајечару, укупне површине 125м2. - по почетној цени 68.250,00 динара - за обављање угоститељске делатности
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
24.11.2017
На основу члана 17., 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутент.тумачење), члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16, и 8/17 ), члана 59. Статута града Зајечара
Преузмите:
ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКСП ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ УСЛУГА РЕДОВНОГ ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА У ЗАЈЕЧАРУ
21.11.2017
У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту
Преузмите: