Огласи

до
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ГАМЗИГРАД
15.06.2018
Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту
ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЕТ ПРОДАЈНИХ МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ НА МЕСТУ ОДРЖАВАЊА ГИТАРИЈАДЕ
14.06.2018
Право учешћа на лицитацији имају сва правна лица која су регистрована за обављање наведене делатности. Почетна цена за лицитацију сваког продајног места је 50.000,00 + ПДВ ,сваки учесник лицитације је у обавези да на име депозита уплати 20.000,00 динара.
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ЗАПАД“ У ЗАЈЕЧАРУ
08.06.2018
Рани јавни увид у трајању од 15 дана, одржаће се од 15.06. до 29.06.2018. године, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бб у Зајечару, а материјал ће бити објављен на интернет страници Града Зајечара.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ OРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
05.06.2018
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2018.години из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
05.06.2018
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање куповине квалитетног сертификованог садног материјала, садница воћака свих воћних врста од регистрованих произвођача/прометника садног материјала из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
05.06.2018
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организовања едукација, организовања и одржавања локално традиционалних манифестација и изложби и куповину опреме и материјала, из средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара.
Преузмите: