Огласи

до
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ''ТРНАВАЦ'' НА РЕЦИ ТИМОК
19.02.2018
На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат мале хидроелектране ''Трнавац'' на реци Тимок, општина Зајечар, на кп.бр.5557, 6380/1 КО Градсково и кп.бр.690, 691, 692, 693, 694, 13526/1, 13598 и 682 КО Вражогрнац, који је урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“д.о.о. Зајечар
Преузмите:
JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2018. ГОДИНУ
14.02.2018
Укупан износ планираних средстава за финансирање посебних програма спортских организација, наменско коришћење спортких сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник град Зајечар, из буџета града Зајечара за 2018. годину износи 30.000.000,00 динара
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
07.02.2018
Расписује се конкурс за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу, из буџета града Зајечара за 2018. годину, у складу са Програмом за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара. Укупна расположива средства за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара.
Преузмите:
Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину - Пољопривредно добро Зајечар
06.02.2018
Носилац пројекта Пољопривредно добро “Зајечар” а.д. Зајечар, ул. Неготински пут бб Зајечар, поднео је захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта изведеног објекта Станице за снабдевање моторних возила горивом
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
01.02.2018
Kомисија за Статут града Зајечара позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о изменама статута града Зајечара, као и да дају своје предлоге, мишљења и сугестије. Јавна расправа одржаће се у периоду од 02.02.2018. године до 12.02.2018. године и одвијаће се писменим путем.
Преузмите:
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
30.01.2018
Расписује се јавни оглас за одређивање 2 (два) доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Зајечара (у даљем тексту: мртвозорник), на период од три године.
Преузмите: