Огласи

до
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ
11.10.2018
Конкурс је намењен вама, креативним младим људима, који кроз активно учешће и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини: Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу.
Преузмите:
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРОМЕНЕ НАЧИНА САХРАЊИВАЊА НА ГРОБНИМ ПАРЦЕЛАМА У КО ВЕЛИКИ ИЗВОР
04.10.2018
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат промене начина сахрањивања у блоку ''Б-1'' на гробним парцелама П-2, П-3, П-5, П-6 и у блоку ''Б-2'' на гробним парцелама П-7, П-12, П-16, П-17, на кп.бр.16180/3 и 16188 КО Велики Извор, бр.003-У/18 од 18.09.2018. године
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ДОМУ КУЛТУРЕ ЗВЕЗДАН
28.09.2018
Даје се у закуп пословни простор у селу Звездан, у склопу објекта Дома културе , и то: - пословни простор у приземљу Дома културе, укупне површине 115м2 по почетној цени 4.485,00 динара ,за обављање трговинске делатности
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКСП
20.09.2018
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ОДЛУКОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКСП ЗАЈЕЧАР И ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 4/10
12.09.2018
Даје се у закуп пословни простор у улици Трг Осалобођења бр.4/10,на кп.бр.9444/7 КО Зајечар ,у Зајечару, укупне површине 28м2. - по почетној цени 15.288,00 динара - за обављање угоститељске делатности
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ У ДОМОВИМА КУЛТУРЕ
12.09.2018
Даје се у закуп пословни простор, који се налази у склопу објеката Домова културе , у селима: - Шипиково , укупне површине 48м2 по почетној цени 1.872,00 динара - Мали Јасеновац, укупне површине 60м2 по почетној цени 2.340,00 динара - Халово, укупне површине 60м2 по почетној цени 2.340,00 динара