Огласи

до
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА У ДОМУ КУЛТУРЕ У ВРАЖОГРНЦУ
02.10.2017
Даје се у закуп пословни простор у приземљу зграде Дома културе у Вражогрнцу на к.п. бр. 12880/1 КО Вражогрнац, који се састоји од три просторије (продајни простор,магацин и санитарни чвор), укупне површине 25м2.
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
28.09.2017
На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Зајечару („Службени лист Града Зајечара“, бр.2/17), Град Зајечар
Преузмите:
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР.5628/5 КО ЗАЈЕЧАР
21.09.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта П+0 у улици Шарпланинској бр.4 у Зајечару, на кп.бр.5628/5 КО Зајечар, који је урађен од стране Бироа за пројектовање инжењеринг и надзор “Архидиум” из Димитровграда. Подносилац захтева је Дијана Пантић из Зајечара.
Преузмите:
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХАЛЕ П+0 У ЗАЈЕЧАРУ У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР.6369/4 КО ЗАЈЕЧАР
21.09.2017
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу хале П+0 у улици Николе Пашића бб у Зајечару, на кп.бр.6369/4 КО, који је урађен од стране Предузећа за пројектовање и инжењеринг „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар. Подносилац захтева је „CROSSBIKE“ Д.О.О. Зајечар из Зајечара.
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ДРУГОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ
12.09.2017
Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у у Граду Зајечару у следећим катастарским општинама:
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 128
08.09.2017
Даје се у закуп пословни простор у ул. Николе Пашића бр.128, у Зајечару, укупне површине 50м2. - по почетној цени 27.300,00 динара, - за обављање трговинске делатности
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ФМТ НА КП. БР. 8180/2 КО ЗВЕЗДАН
05.09.2017
Обавештава се јавност o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта „Доградња хале за производњу и монтажу трансформатора и изградња магацина за складиштење готових производа“ у оквиру комплекса Фабрике мерних трансформатора из Зајечара.
Процена утицаја на животну средину „Доградња хале и изградња магацина са утоварном рампом“ у оквиру комплекса Фабрике мерних трансформатора из Зајечара на кп. бр.8180/2 КО Звездан
22.08.2017
Обавештава се јавност да је носилац пројекта Фабрика мерних трансформатора из Зајечара, ул. Стражиловска 57, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Доградња хале и изградња магацина са утоварном рампом“ у оквиру комплекса Фабрике мерних трансформатора из Зајечара.
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
03.08.2017
Јавна расправа се одвија писменим путем и сва заинтересован лица могу своје предлоге идеје и сугестује доставити на адресу: Комисија за статут града Зајечара, Трг Ослобођења број 1, 19000 Зајечар или електронским путем на електронску пошту statut@zajecar.info, и све то у периоду од 04.08.2017-14.08.2017. године
Преузмите:
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА - ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА
20.07.2017
Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета града Зајечара за 2017. годину, за суфинансирање проjеката - програма рада верских заједница предвиђених у разделу 4. - локална самоуправа,глава 4.01 градска управа, програм 13 развој културе.
Преузмите: