Дом здравља

Дом здравља у Зајечару обавља примарну здравствену заштиту за око 60.000 осигураника. Здравствена делатност организована је у осам служби: Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце са Развојним саветовалиштем и Саветовалиштем за младе, Служба за здравствену заштиту жена, Општа медицина са Центром за превентивне активности, Медицина рада, Хитна медицинска помоћ са санитетским превозом, Служба за кућно лечење и негу, Поливалентна патронажа и Стоматолошка служба.

У оквиру Службе опште медицине, осим амбуланте у Дому здравља, раде и три градске као и 36 сеоских амбуланти. Служба за здравствену заштиту деце пружа здравствене услуге најмлађима у Дому здравља и у оквиру педијатријске амбуланте у Котлујевцу.

Расадничка бб
тел: 019 / 442 - 277

Контакт: infoszcz@open.telekom.rs