Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-70 - НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
19.02.2018
1. За јавну набавку услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-69 - НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГУЗ-А
19.02.2018
1. За јавну набавку услуга физичко техничко обезбеђење главне згарде ГУЗ-а.. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНУ НАБАВКA БР.404-455 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА У ЗАЈЕЧАРУ
16.01.2018
1. За јавну набавку радова на на санацији и адаптацији О.Ш.”Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-515 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА И ПАРКИНГА ЗА ТЕРЕТНА И ПУТНИЧКА ВОЗИЛА НА КПБР 6285/1 КО ЗАЈЕЧАР
15.12.2017
1. За јавну набавку услуга израде урбанистичког пројекта и пројекта саобраћајница и паркинга за теретна и путничка возила ка КП БР.6285/1 КО Зајечар 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-512 - НАБАВКА РАДОВА НА ПРЕРАДИ РАСВЕТЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ ОД СКРЕТАЊА ЗА ЈКСП-БРАВАРСКА РАДИОНИЦА ДО КОРУШКЕ УЛИЦЕ
15.12.2017
1. За јавну набавку радова на преради расвете на делу улице Генерала Гамбете од скретања за ЈКСП-браварска радионица до Корушке улице. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-504 - НАБАВКА ДОБАРА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГУЗ-А
13.12.2017
1. За јавну набавку добара-горива за потребе возног парка ГУЗ-а 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: