Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-36 - НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
23.02.2017
1. За јавну набавку . добара-електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-37 - НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
23.02.2017
1. За јавну набавку радова на текућем одржавању јавне расвете. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-30 - НАБАВКА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ МОНИТОРИНГ ЦЕНТРА
13.02.2017
1. За јавну набавку набавку радова на постављању мониториниг центра 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-32 - НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
13.02.2017
1. За јавну набавку услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-31 - НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГУЗ-А
13.02.2017
1. За јавну набавку услуга физичко техничко обезбеђење главне згарде ГУЗ-а.. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-394 НАБАВКA УСЛУГА ИЗБОРА ПРЕВОЗНИКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
30.12.2016
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 1. За јавну набавку услуга избора превозника за обављање градског и приградског превоза на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-475/1 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНОРАСЕЉЕНА ЛИЦА
29.12.2016
За јавну набавку набавку добара за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглих и интернорасељена лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала из средстава буџета Републике Србије
Преузмите:
ЈАВНA НАБАВКА БР. 404-444 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР,ЗА ПАТРИЈЕ 1,2,3,4
13.12.2016
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1,2,3,4 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА УСПОСТАВЉАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ВОДОТОКА ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРУЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА бр. 404-374
14.11.2016
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.За јавну набавку набавку радова на успостављању функционалности вододтока другог реда на територији града Зајечара 2.Јавна набавка се обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ бр. 404-371
14.11.2016
1. За јавну набавку радова на одвођење отпадних вода на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене
Преузмите: