Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-138 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПДР-А ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ “ЗАПАД“ У ЗАЈЕЧАРУ
02.04.2018
1.За јавну набавку услуга израде ПДР-а привредне зоне “Запад“ у Зајечару 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-124 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА
29.03.2018
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1,2,3. 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-120 - НАБАВКА – РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ПАРКИНГА У УЛИЦИ ГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ
28.03.2018
1. За јавну набавку радова на постављању система контроле и наплате паркинга у улици Генерала Гамбете. 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-125 - НАБАВКА УСЛУГА ПРИМПРЕМЕ И ШТАМПЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
28.03.2018
1. За јавну набавку услуга припреме и штампе Службеног листа града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-76 - НАБАВКА УСЛУГА НАБАВКА ВРШЕЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА
22.03.2018
1. За јавну набавку набавку геодетских услуга за потребе ГУЗ-а. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-108 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНАТЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
22.03.2018
1. За јавну набавку услуга израде пројектне документације за реконструцију улица на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: