Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-434 - НАБАВКА РАДОВА УРЕЂЕЊУ НЕКАРЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
12.10.2017
1. За јавну набавку радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. - Конкурсна документација се може преузети
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР.404-386 - НАБАВКА РАДОВА ЗА ДОДАТНЕ(НЕПРЕДВИЂЕНЕ) РАДОВЕ НА ЗАВРШЕТКУ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
03.10.2017
1. За јавну набавку додатних(непредвиђених) радова на завршетку улица на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. - Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-366 - НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУНЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
30.08.2017
1. За јавну набавку радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
28.06.2017
1.За јавну набавку услуга одржавања информационог система локална пореска администрација 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. - Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.zajecar.info
Преузмите:
Обавештење о расписивању набавке радова о инвестиционом одржавању, реконструкцији, санацији објекта и изградњи тротоара и ограде у ОШ Љубица Радосављевић Нада у Зајечару
05.06.2017
Обавештење о расписивању набавке радова о инвестиционом одржавању, реконструкцији, санацији објекта и изградњи тротоара и ограде у ОШ Љубица Радосављевић Нада у Зајечару
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-236 - ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ХОРИЗОНТАЛНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
17.05.2017
1. За јавну набавку набавку радова на на хоризонталном одржавању улица на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА RHP-W2-VHG/COMP-4-2015
15.05.2017
Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – RHP/ Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji)
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-175 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА
11.05.2017
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1 и 5. 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-183 - НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ПРВА ФАЗА УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА
25.04.2017
1. За јавну набавку набавку радова на реконструкцији јавне расвете-прва фаза улица Николе Пашића 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-182 -НАБАВКА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ВИДЕО НАДЗОРА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА
25.04.2017
1. За јавну набавку набавку радова на постављању видео надзора у улици Николе Пашића 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене
Преузмите: