Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-330 - НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТРИМ СТАЗЕ У СПОМЕН ПАРК ШУМИ КРАЉЕВИЦА
20.09.2018
1.За јавну радова на изградњи Трим стазе у Спомен парк шуми „Краљевица“ 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-332 - НАБАВКА ВРШЕЊА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА
28.08.2018
1.За јавну набавку набавку геодетских услуга за потребе ГУЗ-а. 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-329 - НАБАВКА ДОБАРА –МАШИНЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПУТЕВА
24.08.2018
1.За јавну набавку добара добара – машине за обележавање путева 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 -321 - НАБАВКА КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАТНЕРСТВО У ПРОЦЕСУ ОДАБИРА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА-ОПЕРАТЕРА БУДУЋЕГ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
16.08.2018
За јавну набавку конслутантских услуга за јавно-приватно патнерство у процесу одабира приватног партнера-опаратера будућег Регионалног центра за управњање отпадом.
Преузмите:
Supply of equipment for transport of waste from illegal dumps to legal landfills RD-02-29-252/22.11.2016/PP2/T4
16.08.2018
The City of Zaječar intends to award a supply contract for Supply of equipment for transport of waste from illegal dumps to legal landfills in Zaječar with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-326 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХИДРОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА СТАЊА И ЗАШТИТЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ОД СЕКУДАРНОГ ЗАГАЂЕЊА НА ГРАДСКИМ ЧЕСМАМАУ ЗАЈЕЧАРУ
10.08.2018
1. За јавну набавку услуга хидролошких испитивања стања и заштите подземних вода од секударног загађења на градским Чесмама у Зајечару 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене
Преузмите: