Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-326 - ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ХИДРОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА СТАЊА И ЗАШТИТЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ОД СЕКУДАРНОГ ЗАГАЂЕЊА НА ГРАДСКИМ ЧЕСМАМАУ ЗАЈЕЧАРУ
10.08.2018
1. За јавну набавку услуга хидролошких испитивања стања и заштите подземних вода од секударног загађења на градским Чесмама у Зајечару 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-325 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ВОЗИЛА,ПРИКЉУЧНИХ ОРУЂА И ОПРЕМЕ
10.08.2018
1. За јавну набавку добара мултифункционалног возила,прикључних оруђа и опреме 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-313 – НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
25.07.2018
1. За јавну набавку радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 12 ПАКЕТА - РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОЈЕКАТ
26.06.2018
Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme – RHP/ Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji)
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР.404-230 - НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КОМПЛЕКСА НАМЕЊЕНОГ ОДРЖАВАЊУ ФЕСТИВАЛА“ЗАЈЕЧАРСКА ГИТАРИЈАДА“ У ЗАЈЕЧАРУ
30.05.2018
1. За јавну набавку радова на уређењу комплекса намењеног за одржавање фестивала „Зајeчарска гитаријада“ у Зајечару 2. Јавна набавка се не обликује по партијама.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. ЈНМВ 11/2018-УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
18.05.2018
1. За јавну набавку услуга -услуга сузбијања комараца са земље и крпеља на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: