Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-503 - НАБАВКА ДОБАРА-ЛИЦЕНЦЕ АНТИВИРУСА ЗА ПОТРЕБЕ РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА ГУЗ-А
01.12.2017
1. За јавну набавку . добара-лиценце антивируса за потребе рачунарског система ГУЗ-а 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-493 - НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А
30.11.2017
1. За јавну набавку добара- -рачунарске опреме и фотографске опреме за потребе ГУЗ-а. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-499 - НАБАВКА РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
30.11.2017
1. За јавну набавку радова на зимском одржавању путева на територији града Зајечара 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-492 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА У ЗАЈЕЧАРУ
30.11.2017
1. За јавну набавку услуга израде пројекте документације за поступак озакоњења објекта Средњошколског центра у Зајечару,пројектне документације(идп,пзи) за реконструкцију објекта Средњошколског центра и пројектне документације(идр,пгр,пзи) за доградњу појединих објекта Средношколског центра..
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-501 - НАБАВКА ДОБАРА-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
30.11.2017
1. За јавну набавку . добара-електроматеријала за потребе одржавања јавне расвете 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-502 - НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
30.11.2017
1. За јавну набавку радова на текућем одржавању јавне расвете. 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите: