Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-183 - НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ - ПРВА ФАЗА УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА
25.04.2017
1. За јавну набавку набавку радова на реконструкцији јавне расвете-прва фаза улица Николе Пашића 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-182 -НАБАВКА РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ВИДЕО НАДЗОРА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА
25.04.2017
1. За јавну набавку набавку радова на постављању видео надзора у улици Николе Пашића 2. Јавна набавка се необликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-176 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПДР-А ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ЗВЕЗДАНУ
13.04.2017
1. За јавну набавку услуга израде ПДР-а за уређење и проширење гробља у Звездану 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-130 - НАБАВКА ПЧЕЛИЊИХ КОШНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
12.04.2017
1. За јавну набавку пчелињих кошница за потребе буџетског фонда за развој пољопривреде 2. Јавна набавка се не обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАБАВКА бр.404-104
29.03.2017
1. За јавну набавку услуга репрезентације 2. Јавна набавка обликује по партијама и то: партија 1. пиће и кафа за потребе бифеа 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-74 - НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА “ХЕРМЕС“ ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
09.03.2017
1. За јавну набавку услуга одржавања информационог система „Хермес“ са следећим софтерским модулима и то: Матичне књиге рођених,матичне књиге венчаних,матичне књигњ умрлих и књига државњана,писарница са органима решавања,брзо скенирање,кадровска евиденција,јавно правобранилаштво,инфо киоск,веб портал.
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-39 - НАБАВКА ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А
02.03.2017
1.За јавну набавку добра-канцеларјског материјала за потребе градске управе Зајечар 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-38 - НАБАВКA УСЛУГА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А
02.03.2017
1.За јавну набавку услуга je испорука електричне енергије за потребе ГУЗ-а. 2.Јавна набавка се не обликује по партијама. 3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-50 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГУЗ-А ПО ПАРТИЈАМА
02.03.2017
1. За јавну набавку услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар,за патрије 1,2,3,4,5. 2. Јавна набавка се обликује по партијама. 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА бр.404-48 - НАБАВКА УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
28.02.2017
ОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1. За јавну набавку услуга репрезентације 2. Јавна набавка обликује по партијама и то: партија 1. пиће и кафа за потребе бифеа партија 2. угоститељске услуге 3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица
Преузмите: