Месне заједнице

Градске месне заједнице

Назив месне заједнице Председник Адреса Телефон
МЗ „Тимок“ др Градислав Ђорђевић Цара Душана бр. 20 019/421-675
МЗ „Краљевица“ Александра Блажаревић Светозара Марковића бр 23 019/422-271
МЗ „Карађорђев венац“ Дејан Тодоровић Николе Пашића 127 019/421-891
МЗ „Никола Пашић“ Зорица Цвејић Војводе Путника 10 019/421-117
МЗ „Котлујевац“ Драган Гогић Добривоја Радосављевића Бобија 1 019/425-886

Списак председника Савета МЗ у селима

1.Боровац Ивица Јовић Тел: 062/8008058
2.Брусник Сандра ŽИвковић Тел: 019/465-198 064/0088729
3.Дубочане Небојша Ркуловић Тел: 019/474-474 063/413245
4. Чокоњар Јосиф Петровић Тел: 019/464-601
5. Гамзиград Крста Урлановић Тел: 060/3392515
6. Гам. Бања Жељко ŠШоршšокановић Тел: 065/3737409
7. Глоговица Слобица Калиновић Тел: 019/474-168 063/7652185
8. Г.Б.Река Милан Тошић Тел: 019/453-072
9. Градсково Добрица Босиљкановић Тел: 069/4731796
10. Грлиште Десимир Живановић Тел: 060/0458894
11. Грљан Саша Радуловић Тел: 019/468-666
12. Халово Перислав Анасоновић Тел: 019/461-351
13. Копривница/Јелашница Млађан Рајчић Тел: 019/464-848
14. Кленовац Гордица Станојевић Тел: 019/465-086 064/4730915
15. Ласово Миломир Манојловић Тел: 019/453-048
16. Лубница Дејан Николић Тел: 019/456-687 063/1013774
17. Леновац Милан Шолц Тел: 019/453-598
18. Лесковац Јован Предојевић Тел: 019/453-318
19. М.Јасеновац Мариновић Саша Тел: 019/461-371
20. Мали Извор Давор Петровић Тел: 019/462-093 063/7074320
21. Мала Јасикова ЖŽивојин Васиљевић Тел: 019/472-724 063/463960
22. Метриш Божžица Митровић Тел: 019/471-032 062/471002
23. Мариновац Зоран Стојановић Тел: 019/464-411
24. Николичево Живорад Јанковић Тел: 019/452-680
25. Планиница Раде Вељковић Тел: 060/042-45-29
26. Прлита Никола Николић Тел: 019/468-403
27. Рготина Слободан Перчић Тел: 063/8105148
28. Селачка Станимировић Владимир Тел: 060/3555130
29. Салаш Тихомир Станковић Тел: 019/470-817
30. Шипиково Марјацић Драгослав Тел: 019/461-040
31. ШŠљивар Миле Петровић Тел: 019/488-073
32. Табаковац Радуловић Вељко Тел: 019/ 465-014
33. Трнавац Звонко Димитровић Тел: 019/460-605
34. В. Јасикова Драган Димитријевић Тел: 063/8082812
35. В.Извор Калчић Живојин Тел: 019/467-360
36. В.Јасеновац Славиша Марковић Тел: 060/1869286
37. Врбица Јанковић Слободан Тел: 019/769-844
38. Вратарница Цалковић Владимир Тел: 019/464-014
39. Враžогрнац Ђурић Драгиšша Тел: 019/460-026
40. Заграђе Петковић Славица Тел: 019/464-415
41. Звездан Зоран Жикић Тел: 019/3413067