Обрасци

до
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Преузмите:
05.06.2018.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
14.03.2018.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
14.03.2018.
Обрасци за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Зајечара
Обрасци
Обрасци за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Зајечара
Преузмите:
01.02.2018.
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.20 - Емисије у тло
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.20 - Емисије у тло
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.19 - Емисије у воде
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.19 - Емисије у воде
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.16 - Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.16 - Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.17 - Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.17 - Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.14 - Захтев за издавање интегрисане дозволе
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.14 - Захтев за издавање интегрисане дозволе
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.15 - Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.15 - Захтев за издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.13 - Захтев за промену у дозволи за управљање отпадом
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.13 - Захтев за промену у дозволи за управљање отпадом
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.12 - Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.12 - Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.11 - Захтев за oбнављање и-или ревизију дозволе за сакупљање и транспорт отпада
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.11 - Захтев за oбнављање и-или ревизију дозволе за сакупљање и транспорт отпада
Преузмите:
16.11.2017.