Обрасци

до
Образац бр.17 - Захтев за издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.17 - Захтев за издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу
Преузмите:
19.07.2017.
ОБРАСЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Обрасци
ОБРАСЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Преузмите:
09.06.2017.
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара
Обрасци
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара
Преузмите:
28.02.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Обрасци
БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Преузмите:
26.01.2017.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
25.01.2017.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
25.01.2017.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
25.01.2017.
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Преузмите:
16.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Преузмите:
15.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Преузмите:
15.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА БР. 17
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.