Матична библиотека Светозар Марковић

Матична библиотека “Светозар Марковић” је настављач традиције Зајечарске читаонице основане 1866. године.

Данас, Матична библиотека “Светозар Марковић” у Зајечару има фонд од 100.000 књига, фонд периодике од 177 наслова и 1783 годишта, ЦД – теку са 147 дискова, читаоницу са 70 читалачких места, око 3500 чланова, компјутерски ситем са 11 радних станица, богат и садржајан рад у популарисању књиге, тридесетдвогодишњу смотру дечијег ликовног и литерарног стваралаштва “Цвет у речи – цвет у слици”, као и многобројне друге садржаје.

Организатор је многих књижевних вечери, промоција, предавања и изложби.

Контакт:

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар
Кумановска 2, 19000 Зајечар
тел. +381 (0)19 422-045
ПИБ: 100586921
ЈБКЈС: 08157

office@bibliotekazajecar.rs

http://bibliotekazajecar.rs/