Градски Информативно - услужни центар

У приземљу Градске управе у Зајечару налази се Информативно - услужни центар. На овом месту се оверавају документи (личне карте, изјаве, отварају радне књижице).

Овде можете подићи разне врсте извода нпр. извод из књиге рођених, венчаних, умрлих, обрасце, пријаве грађевинарској и комуналној инспекцији. Између осталог, можете добити информације о линијама градског и приградског превоза, као и ко остварује право на бесплатну вожњу.

Шалтер број 1 Овера преписа 019/444-701
Шалтер број 2 Овера преписа 019/444-702
Шалтер број 3 Радне књижице и пријем дописа 019/444-700
Шалтер број 4 Матични послови 019/444-703
Шалтер број 5 Матични послови 019/444-704
Шалтер број 6 Друштвене делатности 019/444-705
Шалтер број 7 Урбанизам и грађевинарство 019/444-706
Шалтер број 8 Градски и приградски превоз 019/444-707

Број факса 019/421-712

Напомена:
Изводе из матичне књиге родјених могу подићи само родитељи за децу или деца за родитеље.
Грађани су ослобођени плаћања таксе ако подижу изводе који су им потребни за запослење, здравстену заштиту и социјална давања, док се таксе за личну карту, пасош и пренос власништва наплаћују.

Услужни центар за Виолету
Трг ослобођења број 1
19000 Зајечар
019/444-703