Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-454 - НАБАВКА РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
09.11.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка радова на зимском одржавању путева и улица на територији града Зајечара Референтни број 404-454 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 24.11.2023. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-395 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - ИС ЛПА
16.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације - ИС ЛПА Референтни број 404-395 Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-396 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА ЗА ПРИПРЕМУ И ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА САВЕТНИК WЕБ
16.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга одржавање софтвера за припрему и планирање програмског буџета САВЕТНИК WЕБ Референтни број 404-396 Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-397 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА САВЕТНИК ТРЕЗОР
16.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга одржавања рачуноводственог софтвера САВЕТНИК ТРЕЗОР Референтни број 404-397 Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања јавног позива Рок за подношење понуда 27.10.2023. године 14:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-391 - НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
13.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка горива за потребе возног парка Градске управе града Зајечара Референтни број 404-391 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 24.10.2023. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-390 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
13.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка електричне енергије Референтни број 404-390 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 06.11.2023. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-45 - ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
11.10.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка услуга одржавање возила градске управе града Зајечара Референтни број 404-45 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 23.10.2023. године 12:00:00 Статус поступка Објављен
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-356 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОПЛОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА
25.09.2023
НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОПЛОВОДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА ОСНОВНОГ СУДА ЗАЈЕЧАР, О.Ш.“ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“, ЗЗЈЗ ТИМОК, ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ЗАЈЕЧАР, РЕКОНСТРУКЦИЈУ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, ИЗГРАДЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ КАО И РЕКОНСТРУКЦИЈУ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-332 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКОГ МОСТА НА ЦРНОМ ТИМОКУ
07.09.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке набавка услуга израде пројектне документације за изградњу пешачког моста на Црном Тимоку Референтни број 404-332 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 19.09.2023. године 12:00:00
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-331 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
07.09.2023
Наручилац Градска управа града Зајечара Локација наручиоца РС223 – Зајечарска област, Зајечар Назив набавке Набавка радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара Референтни број 404-331 Врста поступка Отворени поступак Рок за подношење понуда 22.09.2023. године 12:00:00
Преузмите: