Остали документи

до
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0), У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0), У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
09.11.2017.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017
Остали документи
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017
Преузмите:
07.11.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 42 ОД 16.06.2017. ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк У УЛИЦИ 7. СЕПТЕМБРА БР.146
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 42 ОД 16.06.2017. ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк У УЛИЦИ 7. СЕПТЕМБРА БР.146
Преузмите:
04.09.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 004/17 ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СПЦ
Остали документи
Урбанистички пројекат број 004/17 за уређење и изградњу комплекса СПЦ
Преузмите:
04.09.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ доградња стамбених oбјеката бр. 1 и бр. 2 (По+П+Пк) до спратности По+П+Пк
Преузмите:
28.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ У УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ БР.1 У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 9382/4 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
13.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 62/2017 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк НА КП.БР. 5748/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.81 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 62/2017 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк НА КП.БР. 5748/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.81 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
04.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 006/17/УП ЗА КП.БР. 9394 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.30 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 006/17/УП ЗА КП.БР. 9394 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.30 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Преузмите:
04.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 3/2017 ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+3 У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА БР.4
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 3/2017 ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+3 У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА БР.4
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП 01/2017 ЗА КП.БР. 11020/1 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БР.50
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП 01/2017 ЗА КП.БР. 11020/1 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БР.50
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 071/16/УП ЗА КП.БР.16188 И 16189 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР, ДЕЛА КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 071/16/УП ЗА КП.БР.16188 И 16189 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР, ДЕЛА КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У ЗАЈЕЧАРУ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 052/16/УП ЗА КП.БР.11592 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР ПОТЕС СЕЛИШТЕ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 052/16/УП ЗА КП.БР.11592 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР ПОТЕС СЕЛИШТЕ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 048/16/УП ЗА КП.БР.5689/16 КО ЗАЈЕЧАР У УЛИЦИ КРАГУЈЕВАЧКОЈ БР.8 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 048/16/УП ЗА КП.БР.5689/16 КО ЗАЈЕЧАР У УЛИЦИ КРАГУЈЕВАЧКОЈ БР.8 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
26.06.2017.
Информатор о раду Центра за социјални рад
Остали документи
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 57/07, 104/09 И 36/10) ) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) објављује се : Информатор Центар за социјални рад " Зајечар"
Преузмите:
07.03.2017.
РЕГИСТАР ПОТВРЂЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА У 2016. ГОДИНИ
Остали документи
Обавеза објављивања потврђених урбанистичких пројеката на званичној интернет страни Града Зајечара прописана је чланом 63. Закона о планирању и изградњи
Преузмите:
13.12.2016.
Урбанистички пројекат Комплекса објеката Градске управе у Зајечару на кп.бр.9667 КО Зајечар и дела Дубровачке улице, кп.бр.9649 КО Зајечар.
Остали документи
Урбанистички пројекат Комплекса објеката Градске управе у Зајечару на кп.бр.9667 КО Зајечар и дела Дубровачке улице, кп.бр.9649 КО Зајечар. (број Потврде IV/04 број 350-20/2015 од 25.11.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.