Остали документи

до
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ доградња стамбених oбјеката бр. 1 и бр. 2 (По+П+Пк) до спратности По+П+Пк
Преузмите:
28.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ПОРТЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ У УЛ.ТИМОЧКЕ БУНЕ БР.1 У ЗАЈЕЧАРУ, НА КП.БР. 9382/4 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
13.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 62/2017 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк НА КП.БР. 5748/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.81 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 62/2017 ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк НА КП.БР. 5748/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.81 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
04.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 006/17/УП ЗА КП.БР. 9394 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.30 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 006/17/УП ЗА КП.БР. 9394 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.30 У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
Преузмите:
04.07.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 3/2017 ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+3 У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА БР.4
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 3/2017 ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+3 У УЛИЦИ ЂУРЕ САЛАЈА БР.4
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП 01/2017 ЗА КП.БР. 11020/1 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БР.50
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ УП 01/2017 ЗА КП.БР. 11020/1 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ БР.50
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 071/16/УП ЗА КП.БР.16188 И 16189 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР, ДЕЛА КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 071/16/УП ЗА КП.БР.16188 И 16189 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР, ДЕЛА КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У ЗАЈЕЧАРУ
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 052/16/УП ЗА КП.БР.11592 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР ПОТЕС СЕЛИШТЕ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 052/16/УП ЗА КП.БР.11592 КО ВЕЛИКИ ИЗВОР ПОТЕС СЕЛИШТЕ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА
Преузмите:
26.06.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 048/16/УП ЗА КП.БР.5689/16 КО ЗАЈЕЧАР У УЛИЦИ КРАГУЈЕВАЧКОЈ БР.8 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 048/16/УП ЗА КП.БР.5689/16 КО ЗАЈЕЧАР У УЛИЦИ КРАГУЈЕВАЧКОЈ БР.8 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
26.06.2017.
Информатор о раду Центра за социјални рад
Остали документи
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 57/07, 104/09 И 36/10) ) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) објављује се : Информатор Центар за социјални рад " Зајечар"
Преузмите:
07.03.2017.
РЕГИСТАР ПОТВРЂЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА У 2016. ГОДИНИ
Остали документи
Обавеза објављивања потврђених урбанистичких пројеката на званичној интернет страни Града Зајечара прописана је чланом 63. Закона о планирању и изградњи
Преузмите:
13.12.2016.
Урбанистички пројекат Комплекса објеката Градске управе у Зајечару на кп.бр.9667 КО Зајечар и дела Дубровачке улице, кп.бр.9649 КО Зајечар.
Остали документи
Урбанистички пројекат Комплекса објеката Градске управе у Зајечару на кп.бр.9667 КО Зајечар и дела Дубровачке улице, кп.бр.9649 КО Зајечар. (број Потврде IV/04 број 350-20/2015 од 25.11.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за изградњу, санацију, реконструкцију и доградњу пратећих објеката у оквиру комплекса Oкружног затвора у Зајечару
Остали документи
Урбанистички пројекат за изградњу, санацију, реконструкцију и доградњу пратећих објеката у оквиру комплекса Oкружног затвора у Зајечару, на Kп.бр.21068 КО Велики Извор. (број Потврде IV/04 број 350-25/2015 од 25.11.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса Црквене порте
Остали документи
Урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса Црквене порте Српског Православног Храма са елементима јавног садржаја на кп.бр.1917 КО Мала Јасикова. (број Потврде IV/04 број 350-17/2015 од 24.08.2015. године)
Урбанистички пројекат за изградњу мини хидроелектране “Вањин Јаз” на реци Црни Тимок са водозахватом.
Остали документи
Урбанистички пројекат за изградњу мини хидроелектране “Вањин Јаз” на реци Црни Тимок са водозахватом. (број Потврде IV/04 број 350-10/2015 од 24.08.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за парцелу број 5827/59
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 5827/59 КО Зајечар за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+3, у улици Чучук Станиној бб у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-7/2015 од 26.05.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.