Остали документи

до
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. ГОДИНИ
Остали документи
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. ГОДИНИ
Преузмите:
30.09.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
01.08.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П0+П+Г+3 И ДЕО Су+П+З ЗА КП.БР. 9491 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 27
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П0+П+Г+3 И ДЕО Су+П+З ЗА КП.БР. 9491 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 27
Преузмите:
21.06.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1 ЗА КП.БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ.МИЛОША ВЕЛИКОГ БР.18 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1 ЗА КП.БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ.МИЛОША ВЕЛИКОГ БР.18 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
21.06.2018.
Водне књиге Град Зајечар
Остали документи
Водне књиге Град Зајечар
Преузмите:
16.05.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "ТРНАВАЦ" НА РЕЦИ ТИМОК
Преузмите:
26.04.2018.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
18.04.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БР.3 ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "CROSSBIKE" ЗА ИЗГРАДЊУ ХАЛА П+0 У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БР.3 ЗА ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА "CROSSBIKE" ЗА ИЗГРАДЊУ ХАЛА П+0 У УЛИЦИ НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
07.03.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СУПЕРМАРКЕТА И ТРАФОСТАНИЦЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/16 К.О.ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И УСТАНИЧКЕ, У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СУПЕРМАРКЕТА И ТРАФОСТАНИЦЕ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/16 К.О.ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И УСТАНИЧКЕ, У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
19.02.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ, ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ, ИЗГРАДЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Преузмите:
29.12.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 10232 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ. ТОПЛИЧИНОЈ БР. 14 У ЗАЈЕЧАРУ - РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И НАДЗИЂИВАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА По+П+0 И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА П+0-
Остали документи
Урбанистички пројекат број 014/17/УП за реконструкцију, доградњу и надзиђивање стамбеног објекта По+П+0 и помоћног објекта П+0 у улици Топличиној бр.14 у Зајечару, на кп.бр.10232 КО Зајечар (Потврда IV/03 број 350-28/2017 од 11.12.2017. године).
Преузмите:
14.12.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0), У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+0), У УЛИЦИ ШАРПЛАНИНСКОЈ БР.4 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
09.11.2017.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017
Остали документи
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017
Преузмите:
07.11.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 42 ОД 16.06.2017. ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк У УЛИЦИ 7. СЕПТЕМБРА БР.146
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 42 ОД 16.06.2017. ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+1+Пк У УЛИЦИ 7. СЕПТЕМБРА БР.146
Преузмите:
04.09.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ БРОЈ 004/17 ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА СПЦ
Остали документи
Урбанистички пројекат број 004/17 за уређење и изградњу комплекса СПЦ
Преузмите:
04.09.2017.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП. БР. 5495/21 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. ПОДГОРИЧКОЈ БР. 27 У ЗАЈЕЧАРУ доградња стамбених oбјеката бр. 1 и бр. 2 (По+П+Пк) до спратности По+П+Пк
Преузмите:
28.07.2017.