Урбанистички документи

до
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ПРЕРАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ ЛЕЖИШТА „РГОТСКИ КРШ“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
План детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта „РГОТСКИ КРШ“ на територији града Зајечара (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР)
Преузмите:
26.11.2019.
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА ДЕОНИЦА БЕЛОГ И ЦРНОГ ТИМОКА И ТИМОКА У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
План детаљне регулације ''уређења деонице Белог и Црног Тимока и Тимока " у Зајечару (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) састоји се из: текстуалног дела, графичког дела и документационог дела.
Преузмите:
26.11.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "НОВО ГРОБЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ"
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "НОВО ГРОБЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ"
Преузмите:
26.11.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ "ХАЛОВО II" У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ "ХАЛОВО II" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
26.11.2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПРОСТОРНИ ПЛАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.1 СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Урбанистички документи
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.1 СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗОНЕ I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД СА ПРОШИРЕЊЕМ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ПРОСТОРА ЗОНЕ I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА РОМУЛИЈАНА-ГАМЗИГРАД СА ПРОШИРЕЊЕМ"
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ЗАПАД“
Урбанистички документи
Плански основ за израду План детаљне регулације привредна зона „ЗАПАД“, oштина Зајечар је Генерални урбанистички План града Зајечара (’’Службени лист града Зајечара’’ бр. 15/12.)
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
Урбанистички документи
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПИВАРЕ „HEINEKEN SRBIJA“ У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
11.09.2019.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ЗВЕЗДАНУ
Урбанистички документи
План детаљне регулације за уређење и проширење гробља у Звездану (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења уређења простора и изградње објеката.
Преузмите:
11.09.2019.