Општа болница

Здравствена делатност на секундарном нивоу у Општој болници обухвата пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе, дијагностичку обраду, лечење и рехабилитацију на поликлиничком нивоу.

Болничка и специјалистичко – консултативна здравствена делатност у оквиру Опште болнице покрива популацију од око 100.000 осигураника са подручја Зајечарског управног округа. Стационарни део је организован у оквиру 14 служби. Капацитет је 430 постеља. Општа болница у Зајечару пружа низ високоспецијализованих медицинских услуга.

Расадничка бб
тел: 019 / 425–811 и 445–600

Контакт : infoszcz@open.telekom.rs