Локална самоуправа

Градоначелник

Бошко Ничић
Бошко Ничић

Градоначелник Зајечара

Бошко Ничић је рођен 18. септембра 1960. године, у Бору, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету за пословне студије у Београду, на коме је стекао звање дипломираног екон...
Милан Станковић
Милан Станковић

Помоћник градоначелника

Милан Станковић је рођен 18.08.1969. године. Завршио је Основне академске студије менаџмента на Факултету за менаџмент у Зајечару и стекао звање дипломираног менаџера. Станковић је од 2010. -2013. год...
Елена Петровић
Елена Петровић

Помоћник градоначелника

Елена Петровић је рођена 25.06.1985. године. Завршила је Гимназију у Херцег Новом, након чега је уписала Факултет политичких наука, Универзитет у Београду и стекла звање дипломираног новинара. Масте...
Саша Ивановић
Саша Ивановић

Помоћник градоначелника

Саша Ивановић, рођен је 07.07.1971. године у Зајечару, где је завршио основну и средњу школу. По занимању је рачуноводствени техничар. Своје школовање је наставио на Правном факултету. Приватним пред...

Градско веће

Драгослав Ђорђевић
Драгослав Ђорђевић

Члан градског већа

Драгослав Ђорђевић саобраћајно транспортни техничариз Великог Јасеновца рођен је 25.02. 1962. године. Завршио је средњу школу и стекао звање саобраћајни транспортни техничар. Запослен је у Инфраструкт...
Вукашин Лакићевић
Вукашин Лакићевић

Члан градског већа

Вукашин Лакићевић, приватни предузетник из Вражогрнца. Рођен је 24. 05.1989. године. Власник је фирме, од 2008. до 2010. године радио je у фирми Хидротехника -хидроенергетика а.д. Београд. Вукашин је ...
Селена Стојановић
Селена Стојановић

Члан градског већа

Селена Стојановић правница из Зајечара рођена је 19.02.1982. године.На Правном факултету Универзитета у Нишу стекла је 6. степен стручне спреме и звање правник. Била је радно ангажована у Фрикому, од ...
Драган Ранђеловић
Драган Ранђеловић

Члан градског већа

Драган Ранђеловић професор из Зајечара, рођен је 1956. године у Зајечару где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Факултету одбране и заштите у Београду. Радио је у фабрици „Крист...

Скупштина града

Стефан Занков
Стефан Занков

Председник Скупштине града Зајечара

Стефан Занков је рођен 31. марта 1976. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Зајечару, а звање инжењер електротехнике на смеру за телекомуникације стекао је на Електронском факултету у Нишу. ...
Миљан Миловановић
Миљан Миловановић

Секретар Скупштине Града

Миљан Миловановић рођен је 08.05.1975. године у Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. Правни Факултет (правосудна наставна група) је завршио на Универзитету у Београду. Радио је као...
Марко Минић
Марко Минић

Заменик секретара Скупштине

Марко Минић, дипломирани правник рођен је 24.07.1984. године.  Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Правосудни испит је положио 2017. године. Од 2014. ...