Локална самоуправа

Градоначелник

Бошко Ничић
Бошко Ничић

Градоначелник Зајечара

Бошко Ничић је рођен 18. септембра 1960. године, у Бору, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету за пословне студије у Београду, на коме је стекао звање дипломираног екон...
Марина Милић
Марина Милић

Заменик градоначелника

Марина Милић рођена је 20. децембра 1976. године. Основну и средњу школу је завршила у Зајечару. Дипломирала је на Правном факултету у Крагујевцу. Положила је правосудни испит и тиме стекла звање ди...
Сунчица Лалић Стојановић
Сунчица Лалић Стојановић

Помоћник градоначелника

Сунчица Лалић Стојановић рођена је 18.12.1984 године у Шибенику, Република Хрватска. Основно образовање стекла је у О.Ш. "Светозар Радић" у Текији, док је средње образовање стекла у Зајечару...
Елена Петровић
Елена Петровић

Помоћник градоначелника

Елена Петровић је рођена 25.06.1985. године. Завршила је Гимназију у Херцег Новом, након чега је уписала Факултет политичких наука, Универзитет у Београду и стекла звање дипломираног новинара. Масте...
Саша Ивановић
Саша Ивановић

Помоћник градоначелника

Саша Ивановић, рођен је 07.07.1971. године у Зајечару, где је завршио основну и средњу школу. По занимању је рачуноводствени техничар. Своје школовање је наставио на Правном факултету. Приватним пред...
Милан Станковић
Милан Станковић

Помоћник градоначелника

Милан Станковић је рођен 18.08.1969. године. Завршио је Основне академске студије менаџмента на Факултету за менаџмент у Зајечару и стекао звање дипломираног менаџера. Станковић је од 2010. -2013. год...

Градско веће

Драгослав Ђорђевић
Драгослав Ђорђевић

Члан Градског већа

Драгослав Ђорђевић саобраћајно транспортни техничариз Великог Јасеновца рођен је 25.02. 1962. године. Завршио је средњу школу и стекао звање саобраћајни транспортни техничар. Запослен је у Инфраструкт...
Вукашин Лакићевић
Вукашин Лакићевић

Члан Градског већа

Вукашин Лакићевић, приватни предузетник из Вражогрнца. Рођен је 24. 05.1989. године. Власник је фирме, од 2008. до 2010. године радио je у фирми Хидротехника -хидроенергетика а.д. Београд. Вукашин је ...
Селена Стојановић
Селена Стојановић

Члан Градског већа

Селена Стојановић правница из Зајечара рођена је 19.02.1982. године.На Правном факултету Универзитета у Нишу стекла је 6. степен стручне спреме и звање правник. Била је радно ангажована у Фрикому, од ...
Владимир Виденовић
Владимир Виденовић

Члан Градског већа

Владимир Виденовић, доктор ветеринарске медицине из Зајечара рођен је 16. 01.1972. године. Завршио је средњу Медицинску школу у Зајечару. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду заврши...
Вујадин Милошевић
Вујадин Милошевић

Члан Градског већа

Вујадин Милошевић дипломирани глумац из Зајечара рођен је 23.05.1984.године. У раном детињству прикључио се аматерском позоришту „Театар 13“ из Београда. Након неколико година долазе и пр...
Весна Станковић
Весна Станковић

Члан Градског већа

Весна Станковић, магистар пољопривредних наука из Зајечара рођена је 01.08.1967.године. На Пољопривредном  факултету у Новом Саду стекла је звање магистар пољопривредних наука. Запослена је као ...
Данило Катић
Данило Катић

Члан Градског већа

Данило Катић, инжењер електротехнике из Зајечара. Катић је завршио средњу техничку школу у Зајечару, а затим Вишу електротехничку школу Универзитета у Београду Техничког факултета у Бору. Био је запос...
Раде Костић
Раде Костић

Члан Градског већа

Раде Костић, лекар специјалиста физикалне медицине и рехабилитације из Зајечара рођен је 23.01.1954. године. Стекао је ужу специјализацију из клиничке неурофизиологије на Војно медицинској академији у...
Драган Ранђеловић
Драган Ранђеловић

Члан Градског већа

Драган Ранђеловић професор из Зајечара, рођен је 1956. године у Зајечару где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Факултету одбране и заштите у Београду. Радио је у фабрици „Крист...
Марко Ђуричић
Марко Ђуричић

Секретар Градског већа

Марко Ђуричић рођен је 15. маја 1985. године у Неготину. Основну и средњу школу је завршио у Неготину. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу. Од 2012. године је запослен у Град...

Градска управа

Слободан Виденовић
Слободан Виденовић

Начелник Градске управе

Слободан Виденовић рођен је 27.06.1969. године у Зајечару. Основну и средњу школу завршио је у Зајечару. Дипломирао је на Универзитету у Нишу-Правни факултет Ниш и стекао звање дипломираног правника. ...
Слађана Каран
Слађана Каран

Заменик начелника Градске управе

Слађана Каран је рођена 1958. године у Зајечару, где је завршила Гимназију. 1984. године дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Нишу-одељење Правног факултета из Ниша у Зајечару и стекла ј...

Скупштина града

Стефан Занков
Стефан Занков

Председник Скупштине града Зајечара

Стефан Занков је рођен 31. марта 1976. године. Основну школу и Гимназију завршио је у Зајечару, а звање инжењер електротехнике на смеру за телекомуникације стекао је на Електронском факултету у Нишу. ...
Бобан Костић
Бобан Костић

Заменик председника Скупштине града

Бобан Костић је рођен 04.01.1966. године. Средње образовање стекао је у Зајечару са звањем економског техничара. Радио је у Зајечар Промету на комерцијалним пословима, у фирмама Копаоник и Рекорд ...
Миљан Миловановић
Миљан Миловановић

Секретар Скупштине Града

Миљан Миловановић рођен је 08.05.1975. године у Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. Правни Факултет (правосудна наставна група) је завршио на Универзитету у Београду. Радио је као...
Марко Минић
Марко Минић

Заменик секретара Скупштине

Марко Минић, дипломирани правник рођен је 24.07.1984. године.  Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу. Правосудни испит је положио 2017. године. Од 2014. ...