Градске инспекције

Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Златан Јанковић, начелник
тел : 019 / 315 - 00 – 42

Смиља Јовић, заменик начелника
тел : 019 / 315 – 00 – 47

Одсек за вршење надзора из области комуналног уређења и грађевине

Славољуб Ничић, шеф Одсека
тел : 019 / 315 - 00 – 47

Ивана Величковић и Божа Коцић, грађевински инспектори
тел : 019 / 315 – 00 – 45

Зоран Јовић, Саша Савић, Владан Бојовић, Милан Петковић, комунални инспектори
тел : 019 / 315 – 00 – 44

Одсек комуналне полиције

Ненад Живковић, шеф Одсека
тел : 019 / 315 – 00 – 43