Градске инспекције

Одељење за комуналну милицију и инспекцијске послове

Владан Бојовић, начелник
тел : 019 / 315 - 00 – 42

Златан Јанковић, заменик начелника
тел : 019 / 315 – 00 – 43

Одсек за вршење надзора из области комуналног уређења и грађевине

Славољуб Ничић, шеф Одсека
тел : 019 / 315 - 00 – 47

Ивана Величковић и Жикица Недељковић, грађевински инспектори
тел : 019 / 315 – 00 – 45

Зоран Јовић, Саша Савић, Милан Петковић, комунални инспектори
тел : 019 / 315 – 00 – 44

Одсек комуналне милиције

Ненад Живковић, шеф Одсека
тел : 019 / 315 – 00 – 43