Градске инспекције

Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију

Зоран Јовић, начелник
тел : 019 / 315 - 00 – 42
Владан Бојовић, заменик начелника
тел : 019 / 315 – 00 – 46

Служба за вршење надзора из области комуналног уређења

Славољуб Ничић, шеф службе
тел : 019 / 315 - 00 – 47

Служба комуналне полиције
тел : 019 / 315 – 00 – 41

Служба за вршење надзора из области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине:

Златан Јанковић, шеф службе, саобраћајни инспектор
тел : 019 / 315 – 00 – 44

Ивана Величковић и Жикица Недељковић, грађевински инспектори
019 / 315 – 00 – 45

Смиља Јовић, инспектор за заштиту животне средине
019 / 315 – 00 - 47