Документи града

до
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Преузмите:
21.02.2017.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења
Преузмите:
14.02.2017.
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Документи града
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
27.01.2017.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
26.01.2017.
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
25.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
23.01.2017.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Документи града
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "OБЛУТАК" Зајечар
Преузмите:
23.01.2017.
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара
Документи града
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара последња измена 17.01.2017
Преузмите:
17.01.2017.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2016. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2016. годину
Преузмите:
30.12.2016.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“
Документи града
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар, I бр. 02-350/2016 од 29. децембра 2016. године
Преузмите:
30.12.2016.
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И СЛУЖБИ ОСНОВАНИХ ПРЕМА ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ
Документи града
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И СЛУЖБИ ОСНОВАНИХ ПРЕМА ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ
Преузмите:
19.12.2016.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
19.12.2016.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
16.12.2016.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
23.11.2016.