Најчешће постављана питања

Питања која пристигну, а буду од општег значаја и релевантна свим грађанима, биће објављивана на овој страници (подаци о ономе ко је поставио питање - име и презиме, мејл адреса - НЕЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ ЈАВНО).

Уколико желите да поставите питање, то можете учинити на насловној страници или ОВДЕ.

Пријављивање за учешће на вашару почиње 10.маја и радници ЈКП " Краљевице" биће на вашаришту од 8 до 18 сати од суботе до среде 14. маја. Цена по дужном метру на асфалтираном делу износи 2.300 динара, а на трави 1.850 динара. 
За више информација контакт телефон је 019/431-525.

U Direkciji za izgradnju Zaječara kažu da kod izgradnje kanalizacije važe isti uslovi kao i u Gradu Zaječaru.
Ovakvi objekti se finansiraju zajedničkim sredstvima građana iz Salaša i JP "Direkcije za izgradnju" Zaječar u odnosu 50% učešće građana i 50% učešće JP "Direkcije za izgradnju" Zaječar, od ukupne investicione vrednosti.
 

Према обавештењу Одељења за финансије Градске управе Града Зајечара, уплата средстава за суфинансирање пројеката и програма удружења грађана, одобрених од стране Града Зајечара по Конкурсу за 2014. годину, биће обављена на рачуне удружења, а на основу Правилника о измени Правилника о начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор.

 

 

Овлашћено лице за слободан приступ информацијама од јавног значаја Градске управе Зајечар сматра да ове информације поседују судски органи чије је седиште у Зајечару: Прекршајни суд у Зајечару. Адреса, ул. Генерала Гамбете 44/IV, Основни суд у Зајечару, ул. Трг Ослобођења бр. 30, Виши суд у Зајечару, Генерала Гамбете бб и Привредни суд у Зајечару, ул. Трг ослобођења 30.  Наведени судови су органи јавне власти у смислу члана 3. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Упућује се тражиоц да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, своје право на доступност информација оствари подношењем захтева неком од ових органа власти.

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже:
1.Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
2.Уверење да је држављанин Републике Србије
3.Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта
4.Фотокопију своје оверене здравствене књижице
5.Потвреду о приходима у три месеца које претходе месецу подношења захтева за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе
6.Потврду о катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања 
7.Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања
8.Потврду о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа)
9.Доказе о чињеницама  у вези непокретности као и стамбеног простора као што су извод из земљишњих књига -власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана
*10.Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно школовање
*11. Акт о продужењу родитељског права
*12. Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља

( извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице,одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено – поправе установе)
*13. Докази о незапослености (уверење и радна књижица)
*14. Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатеља)
*15. Фотокопија картице текућег рачуна (обе стране)

* Прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса

 

Поштовани,

на мејл ematicar@zajecar.info најпре би требало проследити личне податке, ЈМБГ, сврху издавања и адресу на коју да вам се пошаље извод или уверење( то не мора бити адреса на којој сте пријављени већ адреса на којој ћете стварно добити извод), јер постоје случајеви у којима су грађани ослобођени плаћања такси. А ово су цене које се примењују: 

Републичка административна такса за уверење : 700,00 динара
Републичка административна такса за извод      : 400,00 динара

Уколико су вам потребни и извод и уверење можете уплатити на једној уплатници 1.100 динара
Жиро рачун број:  840-742221-843-57

Позив на број  :   97-41-116

Сврха уплате : приходи за буџет Републике Србије

Градска такса за извод или уверење                                120,00 дин
Уколико су вам потребни и извод и уверење могуће је уплатити на једној уплатници 240,00 дин

Жиро рачун број:  840-742341-843-24
Позив на број     97-41-116
Сврха уплате :  накнада за услуге ГУ Зајечар
Корисник:   Приходи за буџет града Зајечара

Доказ о уплати можете доставити као слику путем е-маил, путем факса             019/421-712 или путем поштанске пошиљке на адресу: 
Градска управа Зајечар
-Услужни центар-
Трг ослобођења бр.1 
19000 Зајечар       
Уз доказ о уплати обавезно назначите адресу на коју треба послати тражена документа као и телефон за контакт.

 

Основна цена паркинг карте за једносатно паркирање износи 40 динара за I зону, а 30 дин за II зону. Целодневно паркирање у првој зони кошта 190 динара, а у другој 90 динара.

Порука се шаље на један од 4 броја, зависно од зоне у којој је возило паркирано: 9191 - прва (црвена) зона, 1 сат 9192 - друга (жута) зона, 1 сат 9193 - друга (жута) зона, дневна карта 9194 - прва (црвена) зона, дневна карта.

За физичка лица је могућа куповина месечне карте за црвену зону (зона I). Куповином ове карте можете се паркирати без временског ограничења за уплаћени период у црвеној зони по цени од 1600,00 динара месечно. Карту можете уплатити у ул. Николе Пашића бр. 68.

За све информације контактирајте Зајечарпаркинг на телефон 019 / 420 - 240.