Тендери

до
Јавна набавка услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар по партијама за партије 1,2,3
12.06.2014
Јавна набавка услуга –одржавање моторних возила градске управе Зајечар по партијама за партије 1,2,3. Јавна набавка се обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
Јавна набавка радова на реконструкцији улици Николе Пашића у Зајечару
12.06.2014
Јавна набавка радова на реконструкцији улици Николе Пашића у Зајечару. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
Преузмите:
Јавна набавка услуга –одржавања моторних возила градске управе Зајечар по партијама
12.05.2014
Јавна набавка услуга –одржавања моторних возила градске управе Зајечар по партијама. Јавна набавка се обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
Јавна набавка добара-набавка путничких аутомобила за потребе Градске управе Зајечар
12.05.2014
Јавна набавка добара-набавка путничких аутомобила за потребе Градске управе Зајечар. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76
Преузмите:
Јавна набавка услуга- штампе пореских решења и решења за накнаду за заштиту животне средине
30.04.2014
Јавна набавка услуга- штампе пореских решења и решења за накнаду за заштиту животне средине. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
За јавну набавку добара- ауто гума за потребе возног парка Градске управе Зајечар.
30.04.2014
За јавну набавку добара- ауто гума за потребе возног парка Градске управе Зајечар. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76...
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућем одржавању хола,мале сале и просторија полициске управе главне зграде градске управе.
30.04.2014
Јавна набавка радова на текућем одржавању хола,мале сале и просторија полициске управе главне зграде градске управе. авна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове...
Преузмите:
Jавнa набавкa услуга медиске кампање, репортаже и оглашавања у локалним медијима за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“
28.04.2014
Jавнa набавкa услуга медиске кампање, репортаже и оглашавања у локалним медијима за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне...
Преузмите:
Јавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“
28.04.2014
Јавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом...
Преузмите:
Jавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“
10.04.2014
Jавна набавка добара-горива за потребе реализације пројекта “HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом...
Преузмите: