ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-178 - НАБАВКА РАДОВА – ДОДАТНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

Важи од 10.05.2019. до 10.06.2019.

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ДОДАТНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-178

Документација: