Тендери

до
Јавна набавка добара - горива за потребе возног парка градске Управе Зајечар
20.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку добара - горива за потребе возног парка градске Управе Зајечар...
Преузмите:
Јавна набавка радова на изради игралишта на западној Краљевици у III месној заједници
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова набавку радова на изради игралишта на западној Краљевици у III месној заједници.
Преузмите:
Јавна набавка услуга израде архитектонско-урбанистичког пројекта комплекса јавне управе
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга израде архитектонско-урбанистичког пројекта комплекса јавне управе
Преузмите:
Јавна набавка услуга физичко техничко обезбеђење главне зграде Градске управе Зајечар
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга физичко техничко обезбеђење главне згарде Градске управе Зајечар.
Преузмите:
Јавна набавка услуга израде Пројекта препарцелације
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга-израде Пројекта препарцелације, а чији је саставни део Пројект геодетског обележавања сливова река Белог Тимока,Црног Тимока и Тимока
Преузмите:
Јавна набавка радова на поправци улица до пешачког моста у селу Вражогрнац
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на поправци улица до пешачког моста у селу Вражогрнац...
Преузмите:
Јавна набавка за набавку радова на поправци улица на територији М.З.“Карађорђев Венац“.
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на поправци улица на територији М.З.“Карађорђев Венац“...
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућој поправци на одржавању улица и платоа испред дома у селу Гамзиград
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на текућој поправци на одржавању улица и платоа испред дома у селу Гамзиград...
Преузмите:
Јавна набавка радова на оправци улица и путева на територији М.З.“Николичево“
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на оправци улица и путева на територији М.З.“Николичево“...
Преузмите:
Јавна набавка услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар.
14.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку услуга чишћења просторија Градске управе Зајечар. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица...
Преузмите: