ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 173 - НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА – ИС ЛПА

Важи од 10.05.2019. до 31.05.2019.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА – ИС ЛПА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 173

Документација: