ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 175 - ИЗРАДА ПДР БАЊСКО – ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „НИКОЛИЧЕВО“

Важи од 15.05.2019. до 24.05.2019.

Израда ПДР Бањско – туристичког комплекса „Николичево“, редни број набавке 404 – 175, општи речник набавки: 71400000 - Услуге просторног планирања и пејзажне архитектуре.

Документација: