ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 170 - НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ПРОПИСА PARAGRAF LEX

Важи од 10.05.2019. до 31.05.2019.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА БАЗА ПРОПИСА PARAGRAF LEX

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 170

Документација: