Остали документи

до
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Преузмите:
14.01.2015.
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике
Остали документи
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике Града Зајечара
Преузмите:
09.12.2014.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
Преузмите:
21.10.2014.
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Остали документи
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Преузмите:
17.10.2014.
ПДР КОРИДОРА ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС "БОР 2" - ТС "ЗАЈЕЧАР 2", НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Остали документи
Повод за израду Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "Бор 2" - ТС "Зајечар 2", на територији града Зајечара (у даљем тексту: План) је обезбеђење поуздане електроенергетске везе између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 2". Оптимизацијом инвестиционог решења
Преузмите:
16.09.2014.
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Остали документи
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Преузмите:
01.09.2014.
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у августу месецу
Остали документи
Списак пореских аката који се сматрају достављеним 15-ог дана од дана предаје пошти сходно члану 36. став 10. ЗПП
Преузмите:
01.09.2014.
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у јулу месецу
Остали документи
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у јулу месецу
Преузмите:
11.08.2014.
ПДР ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Остали документи
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРЕЊАЧА) ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Преузмите:
07.08.2014.
ПДР ВЕТРОПАРК „НОВА ВРШКА ЧУКА“
Остали документи
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРЕЊАЧА) ВЕТРОПАРК „НОВА ВРШКА ЧУКА“
Преузмите:
07.08.2014.
Нацрт локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Зајечара
Остали документи
Нацрт локалног акционог плана за борбу против корупције на територији града Зајечара
Преузмите:
18.07.2014.
Позив комисије за избор и именовања награде и признања
Остали документи
Позив комисије за избор и именовања награде и признања
Преузмите:
09.07.2014.
Акт Министарства државне управе и локалне самоуправе број 06-00-00063-2014-16 од 30.06.2014. године
Остали документи
Акт Министарства државне управе и локалне самоуправе од 30.06.2014. године
Преузмите:
08.07.2014.
Протокол о сарадњи између Српске филмске асоцијације и Града Зајечара
Остали документи
Потписаним протоколом о сарадњи између Српске филмске асоцијације и Града Зајечара, Зајечар улази у процедуру добијања “Филм Фриендлy” сертификата. Кроз процес сертификације град ће бити укључен у поступак стандардизације филмских дозвола и процедура у општинама Подунавља за снимање филмова на Дунаву.
Преузмите:
04.07.2014.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2014. ГОДИНУ ГРАД ЗАЈЕЧАР
Остали документи
Комисија за расподелу средстава удружењима је на седници одржаној дана 26. 06. 2014. године у 10.00 часова разматрала приспеле пријаве на Конкурс, сачинила предлог за расподелу средстава за суфинансирање програма рада удружења и доставила исти Градоначелнику града Зајечара.
Преузмите:
02.07.2014.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
26.06.2014.