Остали документи

до
Урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса Црквене порте
Остали документи
Урбанистички пројекат за уређење и изградњу комплекса Црквене порте Српског Православног Храма са елементима јавног садржаја на кп.бр.1917 КО Мала Јасикова. (број Потврде IV/04 број 350-17/2015 од 24.08.2015. године)
Урбанистички пројекат за изградњу мини хидроелектране “Вањин Јаз” на реци Црни Тимок са водозахватом.
Остали документи
Урбанистички пројекат за изградњу мини хидроелектране “Вањин Јаз” на реци Црни Тимок са водозахватом. (број Потврде IV/04 број 350-10/2015 од 24.08.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за парцелу број 5827/59
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 5827/59 КО Зајечар за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+3, у улици Чучук Станиној бб у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-7/2015 од 26.05.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за парцелу број 9563/2
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 9563/2 КО Зајечар за еконструкцију, надзиђивање, доградњу и пренамену постојећих стамбених објеката у пословно-стамбени објекат спратности По+П+1, у улици Љубе Нешића бр.40 у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-5/2015 од 13.05.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за парцелу број 6369/4 КО Зајечар
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 6369/4 КО Зајечар за изградњу пословног објекта П+0 до П+2, у улици Николе Пашића бб. у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-2/2015 од 13.05.2015. године)
Преузмите:
04.12.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "ЗајечарПаркинг"
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "ЗајечарПаркинг"
Преузмите:
30.04.2015.
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Преузмите:
06.04.2015.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Преузмите:
06.04.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод" Зајечар
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод" Зајечар
Преузмите:
10.03.2015.
Локална пореска администрација - Достава аката за јануар 2015. године
Остали документи
Локална пореска администрација - Достава аката за јануар 2015. године
Преузмите:
11.02.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Преузмите:
14.01.2015.
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике
Остали документи
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике Града Зајечара
Преузмите:
09.12.2014.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
Преузмите:
21.10.2014.
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Остали документи
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Преузмите:
17.10.2014.
ПДР КОРИДОРА ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС "БОР 2" - ТС "ЗАЈЕЧАР 2", НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Остали документи
Повод за израду Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "Бор 2" - ТС "Зајечар 2", на територији града Зајечара (у даљем тексту: План) је обезбеђење поуздане електроенергетске везе између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 2". Оптимизацијом инвестиционог решења
Преузмите:
16.09.2014.
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Остали документи
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Преузмите:
01.09.2014.