Остали документи

до
Урбанистички пројекат за парцелу број 9563/2
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 9563/2 КО Зајечар за еконструкцију, надзиђивање, доградњу и пренамену постојећих стамбених објеката у пословно-стамбени објекат спратности По+П+1, у улици Љубе Нешића бр.40 у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-5/2015 од 13.05.2015. године)
Преузмите:
07.12.2015.
Урбанистички пројекат за парцелу број 6369/4 КО Зајечар
Остали документи
Урбанистички пројекат за парцелу број 6369/4 КО Зајечар за изградњу пословног објекта П+0 до П+2, у улици Николе Пашића бб. у Зајечару. (број Потврде IV/04 број 350-2/2015 од 13.05.2015. године)
Преузмите:
04.12.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "ЗајечарПаркинг"
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "ЗајечарПаркинг"
Преузмите:
30.04.2015.
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Преузмите:
06.04.2015.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
Преузмите:
06.04.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод" Зајечар
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод" Зајечар
Преузмите:
10.03.2015.
Локална пореска администрација - Достава аката за јануар 2015. године
Остали документи
Локална пореска администрација - Достава аката за јануар 2015. године
Преузмите:
11.02.2015.
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Остали документи
Решење о именовању директора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар
Преузмите:
14.01.2015.
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике
Остали документи
Нацрт Стратегије развоја социјалне политике Града Зајечара
Преузмите:
09.12.2014.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ
Остали документи
Преузмите:
21.10.2014.
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Остали документи
Јавни позив организацијама цивилног друштва
Преузмите:
17.10.2014.
ПДР КОРИДОРА ДЕЛА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ТС "БОР 2" - ТС "ЗАЈЕЧАР 2", НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Остали документи
Повод за израду Плана детаљне регулације коридора дела далековода 110 kV ТС "Бор 2" - ТС "Зајечар 2", на територији града Зајечара (у даљем тексту: План) је обезбеђење поуздане електроенергетске везе између ТС "Бор 2" и ТС "Зајечар 2". Оптимизацијом инвестиционог решења
Преузмите:
16.09.2014.
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Остали документи
Списак дужника јавних прихода са стањем на дан 31.08.2014
Преузмите:
01.09.2014.
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у августу месецу
Остали документи
Списак пореских аката који се сматрају достављеним 15-ог дана од дана предаје пошти сходно члану 36. став 10. ЗПП
Преузмите:
01.09.2014.
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у јулу месецу
Остали документи
Списак пореских обвезника којима су достављена решења у јулу месецу
Преузмите:
11.08.2014.
ПДР ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Остали документи
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СНАГЕ ВЕТРА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ (ФАРМА ВЕТРЕЊАЧА) ВЕТРОПАРК „ВРШКА ЧУКА 2“
Преузмите:
07.08.2014.