Остали документи

до
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ НА ДЕЛУ КП 6285/1 КО ЗАЈЕЧАР
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЗАЈЕЧАРУ НА ДЕЛУ КП 6285/1 КО ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
08.07.2019.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ПРЛИТА 465-10/2019-1
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације непокретности у КО Прлита, ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
04.07.2019.
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ВЕЛИКИ ИЗВОР 465-9/2019-1
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку експропријације непокретности у КО Велики Извор, ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
04.07.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ЛЕНОВАЦ
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-1/2019-1 од 05.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима, одосно правим следбеницима преминулих лица
Преузмите:
13.06.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА - КО ГРЛИШТЕ
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-3/2019-1 од 05.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима, одосно правим следбеницима преминулих лица, као и лицима непознатог пребивалишта, одосно боравишта
Преузмите:
13.06.2019.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СЕПАРАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 6914 И 6915 КО РГОТИНА У ОКВИРУ ЛЕЖИШТА КАМЕНА
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СЕПАРАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 6914 И 6915 КО РГОТИНА У ОКВИРУ ЛЕЖИШТА КАМЕНА "РГОТСКИ КРШ"
Преузмите:
04.06.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ПРЛИТА
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-5/2019-1 од 04.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима
Преузмите:
29.05.2019.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Остали документи
ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
24.05.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у управној ствари рушења објекта, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/16) донело је следећe РЕШЕЊЕ Богдан Милошевић, адвокат из Зајечара, ул. Дубровачка бб, поставља се за привременог заступника странака
Преузмите:
21.05.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ЛЕНОВАЦ
Остали документи
дељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ЛЕСКОВАЦ
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ПРЛИТА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЛИШТЕ
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЉАН
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЉАН
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГОРЊА БЕЛА РЕКА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске
Преузмите:
05.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ВРАТАРНИЦА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
05.04.2019.