Остали документи

до
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СЕПАРАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 6914 И 6915 КО РГОТИНА У ОКВИРУ ЛЕЖИШТА КАМЕНА
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СЕПАРАЦИЈЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 6914 И 6915 КО РГОТИНА У ОКВИРУ ЛЕЖИШТА КАМЕНА "РГОТСКИ КРШ"
Преузмите:
04.06.2019.
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ПРЛИТА
Остали документи
I - Решење овог Одељења IV/03 бр. 465-5/2019-1 од 04.04.2019. године, о постављању Милић Зорана Миљана, дипл. правника из Зајечара, ул. Ивана Мажуранића бр. 9 за привременог заступника лицима непознатим наследницима
Преузмите:
29.05.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у управној ствари рушења објекта, на основу члана 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр. 18/16) донело је следећe РЕШЕЊЕ Богдан Милошевић, адвокат из Зајечара, ул. Дубровачка бб, поставља се за привременог заступника странака
Преузмите:
21.05.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ЛЕНОВАЦ
Остали документи
дељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ЛЕСКОВАЦ
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ПРЛИТА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЛИШТЕ
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЉАН
Остали документи
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГРЉАН
Преузмите:
08.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ГОРЊА БЕЛА РЕКА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске
Преузмите:
05.04.2019.
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА ЗА КО ВРАТАРНИЦА
Остали документи
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, у поступку непотпуне експропријације непокретности установљавањем права трајне службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања објеката Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске
Преузмите:
05.04.2019.
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2019. ГОДИНИ
Остали документи
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2019. ГОДИНИ
Преузмите:
19.02.2019.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРОМЕНА НАЧИНА САХРАЊИВАЊА У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРОМЕНА НАЧИНА САХРАЊИВАЊА У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ
Преузмите:
14.02.2019.
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. ГОДИНИ
Остали документи
СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2018. ГОДИНИ
Преузмите:
31.12.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ТРГОВИНСКОГ КОМПЛЕКСА (''RETAIL PARK'') НА КАТ. ПАРЦ. БР. 9182/15 К.О. ЗАЈЕЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧУПИЋЕВЕ И ЂУРЕ САЛАЈА, У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
01.08.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П0+П+Г+3 И ДЕО Су+П+З ЗА КП.БР. 9491 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 27
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ П0+П+Г+3 И ДЕО Су+П+З ЗА КП.БР. 9491 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ. СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 27
Преузмите:
21.06.2018.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1 ЗА КП.БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ.МИЛОША ВЕЛИКОГ БР.18 У ЗАЈЕЧАРУ
Остали документи
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ П+3 НА ГП1 ЗА КП.БР. 9265 КО ЗАЈЕЧАР У УЛ.МИЛОША ВЕЛИКОГ БР.18 У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
21.06.2018.