Документи града

до
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
23.11.2016.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
23.11.2016.
Извештај о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години
Документи града
Извештај о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години
Преузмите:
26.09.2016.
Измена плана детаљне регулације бивше фабрике "Тимочанка"
Документи града
Измена плана детаљне регулације бивше фабрике "Тимочанка"
Преузмите:
19.07.2016.
Захтев за добијање сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цене воде и одвођење отпадних вода
Документи града
Захтев за добијање сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цене воде и одвођење отпадних вода
Преузмите:
16.05.2016.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину
Документи града
Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину
Преузмите:
11.05.2016.
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Документи града
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Преузмите:
04.03.2016.
Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Документи града
Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Преузмите:
29.02.2016.
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2015. години
Документи града
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2015. години
Преузмите:
01.02.2016.
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Документи града
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Преузмите:
29.12.2015.
ГУП - ГЕНЕРАЛНИ УРБАНСТИЧКИ ПЛАН
Документи града
Урбанистички план је документ којим се усмерава и регулише организација простора у насељима. Основни принципи урбанистичког планирања су: просотрна организација насеља којом се остварују квалитетнији услови живота, очување и унапређење традиције градитељства и створених вредности насеља, допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина очување земљишта погодног за пољопривреду, природних вредности и животне средине тог насеља, суседног насеља и региона, усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује.
Преузмите:
15.07.2015.
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Документи града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
06.06.2015.
Закључак Скупштине града Зајечара
Документи града
Овим Закључком образује се Комисија за преиспитивање радних односа у Позоришту Тимочке Крајне "Зоран Радмиловић" у Зајечару
Преузмите:
22.03.2015.
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Документи града
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Преузмите:
09.03.2015.
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Документи града
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Преузмите:
27.01.2015.
План јавне набавке за 2015. годину
Документи града
План јавне набавке за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.