Документи града

до
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Документи града
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Преузмите:
20.06.2018.
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Преузмите:
13.04.2018.
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Документи града
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Преузмите:
23.03.2018.
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
14.03.2018.
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Преузмите:
14.03.2018.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
30.01.2018.
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Документи града
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Преузмите:
18.01.2018.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Документи града
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Преузмите:
18.01.2018.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Документи града
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "OБЛУТАК" Зајечар
Преузмите:
15.01.2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
09.01.2018.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Документи града
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Преузмите:
27.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
12.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
12.12.2017.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Преузмите:
08.12.2017.
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Документи града
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Преузмите:
08.12.2017.