Документи града

до
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2022.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
29.11.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
07.11.2022.
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Документи града
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Преузмите:
02.11.2022.
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
14.10.2022.
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
01.10.2022.
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Документи града
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Преузмите:
21.09.2022.
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Преузмите:
11.08.2022.
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
Преузмите:
11.08.2022.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Документи града
Образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених објеката (у даљем тексту Комисија)
Преузмите:
01.08.2022.
ПОПИС 2022 - ОБАВЕШТЕЊЕ
Документи града
Kандидати за инструкторе који нису изaбрани, односно који се не позивају на обуку имају право да поднесу приговор у року од 24 сата од објављивања Прелиминарне листе, најкасније до 18. јула 2022. године (до 16:00 часова).
Преузмите:
18.07.2022.
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР
Документи града
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР
Преузмите:
06.07.2022.
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара
Документи града
Информатор о раду служби и органа Града Зајечара последња измена 06.07.2022. године
Преузмите:
06.07.2022.
ПОПИС 2022 - ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ТЕРМИНА ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР СА КАНДИДАТИМА ЗА ИНСТРУКТОРЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ТЕРМИНА ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР СА КАНДИДАТИМА ЗА ИНСТРУКТОРЕ
Преузмите:
04.07.2022.
ПОПИС 2022 - ЗАКЉУЧAК О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОПШТИНСКИ МАГАЦИН
Документи града
ПОПИС 2022 - ЗАКЉУЧAК О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА ЗА ОПШТИНСКИ МАГАЦИН
Преузмите:
09.06.2022.
ЗАКЉУЧАК О АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И ПРОМОЦИЈУ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
Документи града
ЗАКЉУЧАК О АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И ПРОМОЦИЈУ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
06.06.2022.