Документи града

до
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
30.11.2022.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
30.11.2022.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2022.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
29.11.2022.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Преузмите:
28.11.2022.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
07.11.2022.
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Документи града
Решење о именовању Радне групе за израду ''Стратегије за младе града Зајечара'' за период од 2023. до 2029. године
Преузмите:
02.11.2022.
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
У поступку израде Одлуке о буџету града Зајечара за 2023. годину, Одељење за финансије спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке у периоду од 17.10.2022.-31.10.2022. године.
Преузмите:
02.11.2022.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
17.10.2022.
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Одлука о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
14.10.2022.
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Документи града
Обавештење о почетку израде Стратегије за младе града Зајечара
Преузмите:
01.10.2022.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
22.09.2022.
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
22.09.2022.
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Документи града
ПОПИС 2022 - КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА
Преузмите:
21.09.2022.
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ
Преузмите:
11.08.2022.
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
Документи града
ПОПИС 2022 - РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
Преузмите:
11.08.2022.