Документи града

до
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У 2023. ГОДИНИ
Документи града
Узорковање и анализа исправности површинских вода, врши се сходно Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (“Службени гласник РС”, бр.74/11) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја
Преузмите:
11.09.2023.
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Документи града
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ“
Преузмите:
22.08.2023.
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ
Документи града
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, КАО И НАБАВКИ ДРУШТВЕНИХ И ПОСЕБНИХ УСЛУГА И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Преузмите:
22.08.2023.
ГРАД ЗАЈЕЧАР ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Документи града
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Преузмите:
09.08.2023.
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, БУЏЕТСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, БУЏЕТСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
27.03.2023.
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Документи града
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Преузмите:
16.03.2023.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
08.03.2023.
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
09.02.2023.
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
20.01.2023.
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
05.01.2023.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2022. години
Преузмите:
31.12.2022.
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Зајечара у 2022. години
Документи града
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Градској управи града Зајечара
Преузмите:
29.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
29.12.2022.
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Документи града
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Преузмите:
28.12.2022.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
26.12.2022.
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Документи града
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ И СОКОБАЊА
Преузмите:
12.12.2022.