Документи града

до
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину
Документи града
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину са предлогом кадровског плана за 2019. годину
Преузмите:
27.12.2018.
Урбанистички пројекат бр.482/18, од 07.12 2018.године, за изградњу Музеја рокенрола и 13 (тринаест) бунгалова за смештај учесника фестивала „Зајечарска Гитаријада“
Документи града
Урбанистички пројекат бр.482/18, од 07.12 2018.године, за изградњу Музеја рокенрола и 13 (тринаест) бунгалова за смештај учесника фестивала „Зајечарска Гитаријада“ у Зајечару, на кп.бр.6285/8 КО Зајечар у Зајечару (Потврда IV/03 број 350-36/2018 од 19.12.2018.године).
Преузмите:
25.12.2018.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2018. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2018. годину
Преузмите:
29.11.2018.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Документи града
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
24.09.2018.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.2
Документи града
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БР.2
Преузмите:
20.09.2018.
Нацрт регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданапек, Неготин, и Књажевац
Документи града
Нацрт регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданапек, Неготин, и Књажевац
Преузмите:
17.08.2018.
План јавних набавки града Зајечара за 2018. годину
Документи града
План јавних набавки града Зајечара
Преузмите:
10.08.2018.
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Документи града
СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА КОЈА СУ ОВЛАШЋЕНА ДА ПРЕДУЗИМАЈУ РАДЊЕ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (члан 39. став 4. Закона о општем управном поступку)
Преузмите:
20.06.2018.
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Преузмите:
13.04.2018.
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Документи града
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Преузмите:
23.03.2018.
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
14.03.2018.
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Преузмите:
14.03.2018.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
30.01.2018.
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Документи града
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Преузмите:
18.01.2018.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Документи града
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Преузмите:
18.01.2018.