Обрасци

до
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Преузмите:
15.10.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА 1 - ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА 1 - ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ППИ-2 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ППИ-1 - ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-09-ЗРЗ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-09-ЗРЗ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-08-ЗР - ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-08-ЗР - ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-07-УПЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-07-УПЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРАВНОМ ЛИЦУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-06-УП - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-06-УП - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-05-УФЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-05-УФЛ - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-04-ИЗК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ И ОТПИС НЕОСНОВАНИХ ЗАДУЖЕЊА И КАМАТЕ НА РАЧУНИМА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-04-ИЗК - ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ И ОТПИС НЕОСНОВАНИХ ЗАДУЖЕЊА И КАМАТЕ НА РАЧУНИМА ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.
OБРАЗАЦ: ЛПА-03-КТ - ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Обрасци - локална пореска администрација
OБРАЗАЦ: ЛПА-03-КТ - ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-02-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-02-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-01-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-01-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.