Обрасци

до
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-10-01/03 - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-10-01/03 - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.016 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.016 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.022 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.022 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.001 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О КАНАЛИЗАЦИЈИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.001 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О КАНАЛИЗАЦИЈИ
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Преузмите:
06.02.2019.
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.9 - Захтев за издавање дозволе за третман односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Преузмите:
05.06.2018.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
14.03.2018.
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Обрасци
ЛПА - КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА
Преузмите:
14.03.2018.
Обрасци за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Зајечара
Обрасци
Обрасци за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији града Зајечара
Преузмите:
01.02.2018.
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.22 - Општи подаци о извору загађивања
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.20 - Емисије у тло
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.20 - Емисије у тло
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.21 - Управљање отпадом
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.19 - Емисије у воде
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.19 - Емисије у воде
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.18 - Годишњи биланс емисија загађујућих материја
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.16 - Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.16 - Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Преузмите:
16.11.2017.
Образац бр.17 - Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха
Обрасци - заштита животне средине
Образац бр.17 - Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања ваздуха
Преузмите:
16.11.2017.