Обрасци - инспекцијски послови

до
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.3 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр. 2 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа бр.1 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ПОРЕСКОЈ КОНТРОЛИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Преузмите:
31.03.2023.
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Преузмите:
15.10.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-03-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-03-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-04-01/03 - КОНТРОЛНА ЛИСТА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-04-01/03 - КОНТРОЛНА ЛИСТА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-01/03 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА - СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-01/03 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА - СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Обрасци - инспекцијски послови
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Преузмите:
29.01.2020.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Преузмите:
28.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Преузмите:
28.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-10-01/03 - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-10-01/03 - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Преузмите:
25.03.2019.