Обрасци - инспекцијски послови

до
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Преузмите:
06.02.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.4 О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
25.01.2017.
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Преузмите:
16.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.2 О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Преузмите:
15.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.1 О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
Преузмите:
15.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА БР. 17
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ДРЖАЊУ ЖИВОТИЊА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ”ГРЛИШТЕ”
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ”ГРЛИШТЕ”
Преузмите:
11.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Преузмите:
11.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЗАШТИТИ СПОМЕН ПАРК ШУМЕ”КРАЉЕВИЦА” БРОЈ 8
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЗАШТИТИ СПОМЕН ПАРК ШУМЕ”КРАЉЕВИЦА” БРОЈ 8
Преузмите:
06.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА БРОЈ 7
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА БРОЈ 7
Преузмите:
06.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ СЕОСКИХ ВОДОВОДА БРОЈ 6
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ СЕОСКИХ ВОДОВОДА БРОЈ 6
Преузмите:
06.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ БРОЈ 5
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ БРОЈ 5
Преузмите:
06.07.2016.