Обрасци - инспекцијски послови

до
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Обрасци - инспекцијски послови
Контролна листа К.Л.Бр. 004 - Контрола листа о такси превозу путника на територији града Зајечара
Преузмите:
29.01.2020.
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Обрасци - инспекцијски послови
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Преузмите:
29.01.2020.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Преузмите:
28.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Преузмите:
28.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА: ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА: ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Преузмите:
25.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.016 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.016 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.022 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.022 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.001 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О КАНАЛИЗАЦИЈИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.001 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О КАНАЛИЗАЦИЈИ
Преузмите:
22.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.21 - Контрола стамбене заједнице и управника
Преузмите:
06.02.2019.
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНTРОЛНА ЛИСТА БР.3 ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊE ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Преузмите:
16.12.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА БР. 17
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Преузмите:
27.07.2016.