Обрасци

до
OБРАЗАЦ: ЛПА-03-КТ - ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Обрасци - локална пореска администрација
OБРАЗАЦ: ЛПА-03-КТ - ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-02-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-02-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.
ОБРАЗАЦ ЛПА-01-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Обрасци - локална пореска администрација
ОБРАЗАЦ ЛПА-01-КЊ - ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Преузмите:
02.06.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-14-01/03 - УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-08-01/02 - ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-05-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-03-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-03-02/02 - ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-04-01/03 - КОНТРОЛНА ЛИСТА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-04-01/03 - КОНТРОЛНА ЛИСТА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-01/03 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА - СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-01/03 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА - СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Преузмите:
26.05.2021.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КЛ-01-02/02 - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Преузмите:
26.05.2021.
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара за 28. март 2021. године
Обрасци
Обрасци за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине града Зајечара за 28. март 2021. године
Преузмите:
08.02.2021.
ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАТАРНИЦА
Обрасци
ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Преузмите:
16.03.2020.
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Обрасци - инспекцијски послови
Контрола листа К.Л.БР.001 - Контролна листа о линијском градском и приградском превозу путника
Преузмите:
29.01.2020.
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Преузмите:
28.03.2019.
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА БР.007 - КОНТРОЛНА ЛИСТА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Преузмите:
28.03.2019.