ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-146 - КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ РЕШЕЊА ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 28.04.2021. до 01.07.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Конкурс за дизајн за израду урбанистичко-архитектонског решења Трг ослобођења у Зајечару

Референтни број

404-146

Врста поступка

Конкурс за дизајн

Рок за подношење понуда

01.07.2021 14:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: