Документи града

до
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Документи града
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Преузмите:
29.12.2015.
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Документи града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
06.06.2015.
Закључак Скупштине града Зајечара
Документи града
Овим Закључком образује се Комисија за преиспитивање радних односа у Позоришту Тимочке Крајне "Зоран Радмиловић" у Зајечару
Преузмите:
22.03.2015.
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Документи града
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Преузмите:
09.03.2015.
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Документи града
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Преузмите:
27.01.2015.
План јавне набавке за 2015. годину
Документи града
План јавне набавке за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Документи града
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Преузмите:
31.12.2014.
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Документи града
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.