Буџетски документи

до
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
29.11.2021.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ
Буџетски документи
На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020)
Преузмите:
24.09.2021.
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
Преузмите:
27.07.2021.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020.ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020.ГОДИНУ
Преузмите:
30.06.2021.
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Преузмите:
30.06.2021.
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2021. годину
Буџетски документи
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2021. годину
Преузмите:
22.06.2021.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
01.04.2021.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ
Преузмите:
26.01.2021.
Одлука о буџету града Зајечара за 2021. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2021. годину
Преузмите:
21.12.2020.
ДРИ - ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ПО РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
ДРИ - ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ПО РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Преузмите:
17.12.2020.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ
Преузмите:
02.12.2020.
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Преузмите:
22.10.2020.
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( „ Службени гласник РС “ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93 /201 2, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19 ), чл. 32. Закона o локалној самоуправи
Преузмите:
09.09.2020.
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Преузмите:
09.09.2020.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ
Преузмите:
09.09.2020.
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
Министарство финансија је доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину. Упутство за израду програмског буџета, као и Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска струкура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС за 2021. годину
Преузмите:
30.07.2020.