Буџетски документи

до
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
22.09.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
07.09.2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон , 47/2018 и 111/2021– др. Закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавестити јавност
Преузмите:
31.07.2023.
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
23.06.2023.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
23.06.2023.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ
Преузмите:
23.06.2023.
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
23.06.2023.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
13.06.2023.
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
27.04.2023.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
04.04.2023.
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКA О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
31.03.2023.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
04.01.2023.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
30.11.2022.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
30.11.2022.
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
У поступку израде Одлуке о буџету града Зајечара за 2023. годину, Одељење за финансије спровело је јавну расправу о Нацрту одлуке у периоду од 17.10.2022.-31.10.2022. године.
Преузмите:
02.11.2022.
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Буџетски документи
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
Преузмите:
17.10.2022.