Буџетски документи

до
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
24.09.2018.
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Буџетски документи
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Преузмите:
08.12.2017.
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2016. ГОДИНУ
Буџетски документи
Утврђују се приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зајечара у 2016. години у следећим износима:
Преузмите:
06.07.2017.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
19.12.2016.
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Буџетски документи
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
06.06.2015.
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.