Буџетски документи

до
БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
Буџетски документи
БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ
Преузмите:
19.07.2019.
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Буџетски документи
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
19.07.2019.
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ
Буџетски документи
На основу члана 31. Став 1. тачка 2. подтачка 1, члана 36, 40 и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19)
Преузмите:
19.07.2019.
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2019. годину
Буџетски документи
Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2019. годину
Преузмите:
20.06.2019.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
10.05.2019.
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ
Преузмите:
22.01.2019.
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2019. годину са предлогом кадровског плана за 2019. годину
Преузмите:
27.12.2018.
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Буџетски документи
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.
Преузмите:
24.09.2018.
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Буџетски документи
Нацрт Одлуке о буџету Града Зајечара за 2018. годину
Преузмите:
08.12.2017.
ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2016. ГОДИНУ
Буџетски документи
Утврђују се приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета града Зајечара у 2016. години у следећим износима:
Преузмите:
06.07.2017.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Буџетски документи
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
19.12.2016.
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Буџетски документи
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
06.06.2015.
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Буџетски документи
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.