Вести

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара -Донете нове мере и НАРЕДБА!

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара -Донете нове мере и НАРЕДБА!

На данашњој, хитној, седници Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, донете су нове, делимично ублажене, мере везане за правила у време ванредне ситуације која је на снази у нашем граду.

Нове мере предвиђају следеће:

​Штаб за ванредне ситуације града Зајечара на седници одржаној 30.09.2020. године, донео је

Н А Р Е Д Б У

​I На територији Града Зајечара, услед проглашене ванредне ситуације због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:

​1. Забрана окупљања у затвореном и на отвореном простору више од десет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите;

​2. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до десет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.

​О спровођењу ове мере стараће се комунална милиција и комунална инспекција.

​3. У свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од 1,5 метра.

​На јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање 1,5 метара између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице.

​На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање 1,5 метар (испред продавница, киоска брзе хране, апотека, на аутобуским, возним и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

​Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. - 3. ове тачке.

​4. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских манифестација са публиком и других забавних манифестација и прослава (сабора, вашара, свадбених весеља, прослава крштења и других прослава и свечаности).

​Забрана из претходног става односи се и на станове, приватна домаћинства, дворишта и сл. уколико истима присуствује више од 10 лица који нису чланови домаћинства пријављени на адреси у којој се скуп или прослава организују.

​5. Дозвољава се организовање рада установа културе из домена делатности позоришта, биоскопа и организације концерата у објектима и просторима институција које се баве културном делатношћу на територији Града Зајечара.

​У установама културе и институцијама које се баве културном делатношћу дозвољено је окупљање на отвореном простору до 500 људи уз обавезно поштовање мере физичког дистанцирања до 1,5 метара.

​У затвореном простору Установе Народно позориште Тимочке крајине – Центар за културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар, дозвољено је окупљање до 150 људи истовремено у сали позоришта и до 100 људи у сали Цента за културу у Котлујевцу за догађаје са седећим местима, уз обавезан размак од два седишта између седишта која се налазе у истом реду, док се за седишта која се не налазе у истом реду примењује посебан распоред седења ( цик цак распоред), осим уколико између редова по самој структури просторије већ постоји довољан размак. Установа је дужна да видно обележи места на којима је није дозвољено седети.

​6. Oграничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, објеката брзе хране и других), тако да ти објекти неће радити од 23.00 до 06.00 часова наредног дана.

У овим објектима није дозвољено организовање прослава као и било какво извођење “живог” музичко/сценског програма .

​Наведена ограничења из претходних ставова односи се и на угоститељске објекте који послују у оквиру бензинских станица (пумпи), као и на рад кладионица, коцкарница и других сличних објеката.

​Остаје на снази забрана рада ноћних клубова на територији Града Зајечара.

​Власници односно закупци угоститељских објеката из претходног става дужни су да, поштујући све санитарне препоруке и прописане мере, госте до 23.00 часа удаље из својих објеката.

​7. Извршити прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од пет лица, изузев ако су у питању родитељи, малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству.

​Власници угоститељских објеката су дужни да обезбеде обавезни размак између столова од најмање два метра, односно дужни су да обезбеде минималну физичку дистанцу од 1,5 метара између гостију који седе за суседним столовима.

​Особље угоститељских објеката све време мора носити заштитну маску, док гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет или друге просторије истог.

​8. Комунална милиција ће у наредном периоду обићи све угоститељске објекте и доставити обавештење о максималном броју гостију у затвореном простору, узимајући у обзир квадратуру објекта и дозвољен број столова према одредби тачке 7 ове наредбе.

​Власници објекта који нису добили обавештење комуналне милиције о максималном броју гостију, дужни су да комуналној милицији упуте захтев за одређивање максималног броја гостију у објекту.

​9. Ограничава се радно време пекара, киоска брзе хране и сличних услужних радњи тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

​10. Објекти који нису регистровани за окупљање и пружање угоститељских услуга и којима се не могу пронаћи власници, односно закупци, а који примају госте, одмах од стране комуналне милиције и уз асистенцију припрадника Полицијске управе Зајечар, затворити, а затеченим лицима поднети пријаву надлежном санитарном инспектору за кршење Закона о заштити становништва од заразних болести. О раду оваквих објеката по хитном поступку обавестити и надлежну финансијску инспекцију.

​11. Ограничава се радно време продавница, тржних центара и других малопродајних објеката на територији Града Зајечара тако да ти објекти неће радити од 22.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

​У продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима на територији Града Зајечара ограничен је истовремени боравак лица-потрошача у истима и то тако што на 4 метра квадратна корисне површине може боравити једно лице-потрошач, с тим да минимална физичка дистанца између потрошача међусобно и осталих лица у објектима продавница, тржних центара и других малопродајних објеката буде минимално 1,5 метра.

​Комунална милиција ће у наредном периоду обићи све малопродајне објекте и доставити обавештење о максималном броју лица у затвореном простору, узимајући у обзир квадратуру објекта и ограничење из предходног става ове наредбе.

​Власници објекта који нису добили обавештење комуналне милиције о максималном броју лица, дужни су да комуналној милицији упуте захтев за одређивање истовременог максималног броја лица у објекту.

​Особље продавница, тржних центара и других малопродајних објеката мора носити заштитну маску на прописан начин (тако да маска прекрива уста и нос) све време, као и потрошачи док се налазе у продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима.

​12. Дозвољава се рад дечијих играоница, с тим да је у играоницама забрањено организовање рођендана и других прослава. Радно време дечијих играоница дозвољава се у периоду од 07.00 до 21.00 час.

​Приликом боравка деце у дечијим играоницама особље је обавезно да носи заштитне маске и успостави одржавање међусобног растојања од најмање 1,5 метара између два лица која нису из истог домаћинства, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице. У играоницама је обавезно видно истакнути мере здравствене заштите које се морају поштовати у објекту.

​Комунална милиција ће у наредном периоду обићи све дечије играонице и доставити обавештење о максималном броју лица у затвореном простору, узимајући у обзир квадратуру објекта и ограничење из предходног става ове наредбе.

​Власници објекта који нису добили обавештење комуналне милиције о максималном броју лица, дужни су да комуналној милицији упуте захтев за одређивање истовременог максималног броја лица у објекту.

​13. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.

​Препоручује се Предшколској установи „Ђулићи“ да, док траје неповољна епидемиолошка ситуација ширења заразне болести COVID-19 на територији Града Зајечара, врши првенствено пријем деце чија су оба родитеља или старатеља, односно онај родитељ или старатељ који самостално врши родитељско право радно ангажована.

​У Предшколској установи „Ђулићи“ дозвољава се пријем деце у пуном капацитету према критеријумима, условима и мерама заштите одређеним у Елаборату о раду ПУ „Ђулићи“ у пуном капацитету, достављеног Штабу за ванредне ситуације дана 30.09.2020.г. и сачињеног на основу сагледавања укупне епидемиолошке, привредне и друштвене ситуације на територији Града Зајечара и на основу препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

​Елаборат о раду ПУ „Ђулићи“ у пуном капацитету представља саставни део ове Наредбе и као такав биће објављен на сајту Града Зајечара.

​14. У основним и средњим школама и високошколским установама организовати наставу уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира) у складу са препорукама Владе и надлежног министарства.

​15. Успоставља се рад Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар према Елаборату о организацији рада и мера превенције за спречавање појаве заразних болести и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19 у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју број 434/01 од 28.08.2020. године.

​ Елаборат о организацији рада и мера превенције за спречавање појаве заразних болести и сузбијања ширења инфекције узроковане вирусом COVID-19 у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју број 434/01 од 28.08.2020. године представља саставни део ове Наредбе и као такав биће објављен на сајту Града Зајечара.

​16. У јавном друмском превозу, такси превозу и железничком превозу путника возачи, путници и овлашћена лица превозника (кондуктери) све време трајања вожње обавезни су да носе заштитне маске, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила.

​Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. ове тачке.

​Налаже се јавном превознику на територији града Зајечара „Николић превоз“ ДОО Самариновац да за време трајања измењеног режима похађања наставе у школама на територији града Зајечара настави ред вожње на следећи начин:

​- У ред вожње на линији 15-1 и 15-2 уврстити поласке као у прилогу бр. 1

​- У ред вожње на линији 14-1 уврстити поласке као у прилогу бр. 2

​- У ред вожње на линији 7А-2 уврстити поласке као у прилогу бр. 3 и бр.4

​- У ред вожње на линији 12-1 и 12-2 уврстити поласке као у прилогу бр. 5

​- У ред вожње на линији 9 уврстити поласке као у прилогу бр. 6

​- У ред вожње на линији 6-1 и 5А уврстити поласке као у прилогу бр. 7

​Јавни превозник ће кориговани ред вожње вршити у складу са одредбама из важећег Уговора о јавно приватном партнерству у смислу уговорене километраже.

​Контролу спровођења ове мере вршиће комунална милиција и надлежна инспекција, а на основу сачињеног записника на лицу места.

​Евентуалне пријаве због непоштовања мера из ове тачке ради процесуирања достављати надлежној санитарној инспекцији.

​17. Спровођење прописаних мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда и службе у истима.

​18. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице).

​19. Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад зелених пијаца и Халу сирева.

​Продавци на зеленим пијацама и у Хали сирева, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин (тако да прекрива нос и уста), све време боравка на простору пијаца и Хале сирева.

​Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да удаљи са зелених пијаца и из Хале сирева продавце односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.

​Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да свакодневно врше чишћење и дезинфекцију зелених пијаца и Хале сирева.

​У случају непоштовања одредби из ове тачке Наредбе, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању зелених пијаца и Хале сирева.​

​Контролу примене мера из ове тачке врши комунална милиција и комунална инспекција у сарадњи са надлежном санитарном инспекцијом.

​20. Дозвољава се рад робне пијаце која се налази на платоу јавне гараже у временском периоду од 06.00 до 17.00 часова.

​Продавци на робној пијаци, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин (тако да прекрива нос и уста), све време боравка на простору пијаце из поштовање физичке дистанце између купаца од најмање 1,5 м, односно за једном тезгом не може бити присутно више од 5 лица.

​21. Редовна дезинфекција свих јавних објеката (о спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Хигијена“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар).

​22. Дезинфекција најмање једанпут недељно заједничких просторија у стамбеним зградама – о спровођењу ове мере стараће се управници стамбених заједница (зграда).

​23. Што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава (о спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Хигијена“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар).​

​II Влада може, посебном одлуком, изменити мере из става 1. ове Наредбе, односно одредити друге посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID–19, услове, начин спровођења и извршиоце, ако то налажу посебне околности.

​III Спровођење мера заштите из ове Наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру Градоначелник Града Зајечара преко надлежних градских органа и служби, Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, санитарна инспекција и други законом одређени инспекцијски органи и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

​IV Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког односно правног лица.

​Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19.

У Зајечару, 30. 09. 2020. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бошко Ничић

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.