Обрасци - урбанизам, грађевински и комунални послови

до
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Обрасци - урбанизам, грађевински и комунални послови
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ, СУГЕСТИЈЕ И МИШЉЕЊА НА НАЦРТ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2031. ГОДИНЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ
Преузмите:
22.05.2023.