Документи града

до
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2018-2022. ГОДИНЕ
Документи града
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2018-2022. ГОДИНЕ
Преузмите:
18.03.2019.
РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Документи града
ПРЕКИДА СЕ образовно-васпитни рад у oсновним и средњим школама на територији Града Зајечара, од 18.02.2019. године до 24.02.2019. године, имајући у виду да је у протеклим данима забележен пораст оболелих од грипа.
Преузмите:
18.02.2019.
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА
Документи града
КОДЕКС ПОНАШАЊА И ЕТИКЕ ИНСПЕКТОРА
Преузмите:
10.02.2019.
Статут Града Зајечара
Документи града
СТАТУТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - („Сл.лист града Зајечара“, бр. 4/2019)
Преузмите:
04.02.2019.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2019.
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗАЈЕЧАР ЗА 2019. ГОДИНУ
Документи града
· Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном порезу у пореским пријавама за 2019. годину обвезника који воде пословне књиге
Преузмите:
28.01.2019.
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2018. ГОДИНИ
Документи града
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2018. ГОДИНИ
Преузмите:
15.01.2019.
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2018. години
Документи града
Регистар локацијских услова, грађевинских дозвола, употребних дозвола и регистар решења у 2018. години
Преузмите:
08.01.2019.
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПДР БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ”НИКОЛИЧЕВО”
Документи града
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПДР БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ”НИКОЛИЧЕВО”
Преузмите:
19.12.2018.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2018. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2018. годину
Преузмите:
29.11.2018.
Нацрт регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданапек, Неготин, и Књажевац
Документи града
Нацрт регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданапек, Неготин, и Књажевац
Преузмите:
17.08.2018.
План јавних набавки града Зајечара за 2018. годину
Документи града
План јавних набавки града Зајечара
Преузмите:
10.08.2018.
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Документи града
ИЗВЕШТАЈИ О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДРЖАНИХ 18.03.2018. ГОДИНЕ
Преузмите:
13.04.2018.
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Документи града
Одлуке о неодржавању избора за чланове савета месних заједница
Преузмите:
23.03.2018.
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ЛПА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
14.03.2018.
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О ПОРЕСКИМ КОНТРОЛАМА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТАРЦИЈУ за период од 01.01. до 31.12.2017. године
Преузмите:
14.03.2018.