Документи града

до
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Документи града
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКOГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА за период 2015. - 2020. године
Преузмите:
29.12.2015.
ГУП - ГЕНЕРАЛНИ УРБАНСТИЧКИ ПЛАН
Документи града
Урбанистички план је документ којим се усмерава и регулише организација простора у насељима. Основни принципи урбанистичког планирања су: просотрна организација насеља којом се остварују квалитетнији услови живота, очување и унапређење традиције градитељства и створених вредности насеља, допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина очување земљишта погодног за пољопривреду, природних вредности и животне средине тог насеља, суседног насеља и региона, усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује.
Преузмите:
15.07.2015.
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Документи града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Зајечара за 2014. годину
Преузмите:
06.06.2015.
Закључак Скупштине града Зајечара
Документи града
Овим Закључком образује се Комисија за преиспитивање радних односа у Позоришту Тимочке Крајне "Зоран Радмиловић" у Зајечару
Преузмите:
22.03.2015.
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Документи града
ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
Преузмите:
09.03.2015.
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Документи града
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Преузмите:
27.01.2015.
План јавне набавке за 2015. годину
Документи града
План јавне набавке за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Документи града
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Преузмите:
31.12.2014.
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Документи града
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.
Статут Града Зајечара
Документи града
СТАТУТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08 и 20/09)
Преузмите:
14.03.2014.